Přestože výtvarný názor vystavujících je dosti odlišný, působí kolekce přívětivě a jistě zaujme příznivce obou autorů. František Pavlica (ročník 1971), člen někdejší Výtvarné skupiny při SZK Uh. Hradiště, se zaměřuje zejména na ztvárnění folklorní tradice a přestože se věnuje i malbě, na Velehradě vystavuje barevné litografie, z nichž byly sestaveny nástěnné kalendáře „Slovácký rok" (2008) a „Na Horňácko" (2011), kolekce je doplněna dalšími listy s folklorními náměty.

Rukopis je ovlivněn poetikou insitních malířů (nebo také „malířů něžného srdce"), autor nahlíží dění optikou jakoby rozzářených dětských očí, ale se zkušeností dospělého člověka. Chagallovsky si hraje s perspektivou, pohled „shůry" mu umožňuje dostat na plochu obrazu jednak stylizovanou podobu exteriéru, ale také děj a celkovou atmosféru, která je u folklorních akcí velmi živá. Námětům odpovídá barevnost, plně využívající možností barevné litografie. Oslovení diváka je přímé, jako by ho autor zval do centra dění…

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce.
Na pohovce Jožky Kubáníka. Rozhlasový fejeton, tentokrát o čase

Jiří Salajka (1955), absolvent SUPŠ Uh. Hradiště a PF Masarykovy univerzity v Brně (a také pedagog na hradišťském Gymnáziu) se věnuje malbě a různým grafickým technikám. Vychází z monotypu, kombinacemi a několikanásobným soutiskem vytváří strukturální plasticitu a výsledný list doplňuje dalšími malířskými a kresebnými zásahy.

V jeho abstraktních kompozicích má důležitou roli barva, v imaginárních krajinách objevujeme symboly, detaily, harmonie i kontrasty apod. - reálné prvky si do obrazů můžeme vnášet… Autor sám svůj rukopis a své inspirační zdroje charakterizuje: „Něco se děje, pořád něco v přírodě, v člověku, stačí jen vidět, snažit se uchopit, najít svobodu a volnost staré zdi, mraku, hlíny, štěrku, hladiny. Nepojmenovávat! Jméno není přítel fantazie…". Cestičku k jednotlivým obrazům si divák tak trochu musí najít sám.

Výstava dvou autorů, kteří mají rozdílný výtvarný názor i rukopis, však v 1. poschodí Turistického centra působí jako souzvuk. Zda harmonický či disharmonický - to už je na divákovi. Potrvá do 19. září.

Autor: Miroslav Potyka