Právě figurína pravěkého velikána měla největší úspěch u více jak desítky nevidomých, kteří se zúčastnili v úterý 4. února ve 13 hodin komentované prohlídky v rámci konané výstavy s názvem „To nejlepší z archeologie. 100 let objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku". A nebyla to jejich první možnost se touto formou blíže obeznámit s historií Hradišťska. „Máme velmi dobré vztahy s unií nevidomých a proto pokud se zrovna koná vhodná výstava, rádi jim umožníme si na exponáty osobně sáhnout. V minulosti měli možnost u nás navštívit už například výstavu o Egyptě. Tato právě probíhající akce k tomu úplně vybízí, proto jsme je opět rádi pozvali," nastínila organizátorka výstavy o archeologii Dana Menoušková jeden z důvodů, proč byli do prostor Slováckého muzea pozváni i nevidomí.