A tak se za výtvarné umění vydává ledacos - Cenu Jindřicha Chalupeckého získá nabouraná škodovka, kterou se podařilo dotáhnout do Rudolfina, tam také pan Kintera nainstaloval pyramidu (asi) z devadesáti praček, za výtvarné umění se vydává, když např. jistá autorka vystěhuje část jakési vesnice (tuším) do Londýna atd. atd.

V prvním poschodí Galerie Slováckého muzea je vystaven projekt Prague Stukists, který v roce 2004 inicioval Robert Janás a vymezil se tak proti přílišnému protěžování konceptualismu (použijme tento termín jako shrnutí podobných tzv. „alternativních" tendencí).

Výtvarníci mladší a střední generace z Prahy a Brna se orientují na klasické výtvarné techniky, především na malbu (šéf skupiny Janás je fotograf). Výstava děl I. Grimicha, L. Orlity, M. Slavíka, T. Speváka, J. Spěváčka a R. Janáse potvrzuje, jak široké jsou možnosti výrazových prostředků moderní malby.

V přízemí je péčí Slováckého muzea a Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) instalována výstava Vladimír Groš a jeho žáci - jedna z akcí k osmdesátému výročí SUPŠ. Obor výtvarného zpracování keramiky a porcelánu patří mezi nejstarší ve škole.

Jako pedagogové zde působili Jan Kavan, Stanislav Mikuláštík, Stanislav Úředníček, Jiří Vlach a v letech 1968 - 2010 i Vladimír Groš (nyní oboru šéfuje Eva Blahůšková). Pod Grošovým pedagogickým vedením absolvovalo SUPŠ více než 200 studentů - z nich byly na výstavu vybrány práce dvaceti (M. Absolonová, O. Batoušek, J. Benedík, E. Blahůšková, J. Hlušička, H. Hlušičková, J. Kaifosz, K. Klose, S. Konvalinková, J. Kovářík, M. Kovářík, L. Kováříková, M. Pekař, E. Pelechová, D. Piršč, P. Vachunová, M. Velčovský, K. Vesková a M. Vráblík).

Kolekci pochopitelně dominují práce jejich učitele Vladimíra Groše, nepřehlédnutelné svojí osobitou poetikou, nesoucí poselství humanismu, moudrosti i filozofického zamyšlení, ale také humoru, recese a ironie. Jeho barevné majolikové plastiky mají nespornou výtvarnou kvalitu, ale přitom si na „vysoké umění" nehrají. Přinášejí ovšem radost a potěšení.

Zájemci se o tom mohou přesvědčit do 17. března.

Autor: Miroslav Potyka