„Při letošní jízdě králů ve Vlčnově se zrodil nápad udělat tam vernisáž obrazů, které se vztahují k Vlčnovu a jízdě králů. Hlavní myšlenka byla oslovit lidi, aby se aktivně zapojili do kulturního dění nejen jako diváci, ale přímo jako tvůrci vlastních prací. Aby ti, co měli zájem a chuť něco namalovat či vytvořit, mohli také přispět svým dílem. Soutěž je určena lidem bez rozdílu věku. Nezáleží ani na tom, zda je ten který zájemce profesionál či dítě. Mohl se zúčastnit skutečně kdokoliv, a zrealizovat tak své vlastní nápady. Nakonec jsme sesbírali okolo 38 amatérských děl,“ prozradil Ladislav Bednařík z veselských železáren. Lidé mohou přímo v galerii hlasovat pro dílo, které se jim zalíbí nejvíce. Vítězové budou vyhlášeni po slavnostním vyhodnocení. To se uskuteční až v polovině září. Záleží na veřejnosti a jejím zájmu, do kdy bude výstava otevřena. „Nadále chceme tuto výstavu obměňovat. Jsme ochotni díla amatérů i odkoupit v případě, že o to sám majitel bude mít zájem,“ doplnil Bednařík.

Soutěžní tvorba je součástí výstavy čtyř set uměleckých děl známých výtvarníků. Jedním z pětačtyřiceti umělců, jejichž díla jsou tam k vidění, je Joža Uprka. K dalším z vystavených prací patří i díla Antoše Frolky, Josefa Koudelky, Vladimíra Štěpánka, sochařská díla Franty Úprky a Velena i mnoha jiných umělců působících na Slovácku. Galerie je otevřena denně od devíti hodin ráno do sedmnácté hodiny odpolední. Vstup je zdarma.

Sandra Vasková