Jako nejčastější místa pro instalaci výstavy chce volit prostranství a parky u nádraží, protože těmito místy vždy prochází nejvíce lidí. Už ve Vlčnově budila expozice na kolíčcích zaslouženou pozornost.