Krojový ples ve Vlčnově v sobotu 31. ledna představil letošního krále Ondru Mikulce a jeho družinu v podobě ročníku 1997.

 „No to si ještě chvíli počkáme," kroutí netrpělivě hlavou muž středního věku na konci dlouhé fronty u pokladny.

Záhy vstupuji do velkého sálu, kde se již za několik desítek minut má stát všechno důležité centrem veškerého dění. A jaké je mé překvapení, když na mě zívá téměř prázdný sál.

„Na podiu nikdo, na parketu nikdo, u stolů jen několik roztroušených nedočkavců. No to jsem zvědavý, jaké bude zpoždění, když už za dvacet minut má tady být představený budoucí král s družinou," říkám si nevěřícně.

Za malou chvíli je ale všechno úplně jinak. Během několika okamžiků se prostory sálu zcela zaplňují a atmosféru začíná z pódia ladit dechová hudba Vlčnovjanka.

A do jejích tónů dle programu a takřka na minutu přesně vchází na parket krojovaný průvodu vlčnovských mladíků ročníku 1997, v čele nesoucích na svých ramenou budoucího krále.

Patnáctka chlapců s perem na kloboucích a desítka jejich ženských protějšků v nádherně zdobených krojích, musí vzápětí odolávat intenzivnímu nájezdu fotografů. Dvojnásob to platí pro mladičkého krále, který zaujal pozici na vyvýšené židli v čele stolu své družiny.

Krojový ples ve Vlčnově v sobotu 31. ledna představil letošního krále Ondru Mikulce a jeho družinu v podobě ročníku 1997.

„A již přichází nejdůležitější část dnešního večera. Představení dívek a chlapců ročníku 1997, včetně jejich nového krále Ondry Mikulce," hlásí zanedlouho z podia postarší uvaděčka v kroji.

Družina legrútského věku následně opět staví nového krále do čela a na ramenou s ním obchází několik okruhů sálem.

„Pardon, pardon, pardon," slyším ze všech stran, jak se lidé v zápalu boje o co nejhezčí fotografii vzájemně omlouvají za pošlapané boty.

Královská družina po chvíli zastaví před pódiem a pořadatelé chvatně natahují pásku, aby vymezili prostor, určený pro nedočkavé fotografy a kameramany.

Ti se nemohou nabažit chlapců a dívek v krojích, pózujících po boku Ondry Mikulce. Poté se k nim přidává vedení obce a následně také rodiče budoucího krále.

„Zmíním jen takovou perličku. Maminka krále, Sabina Mikulcová pochází ze Šardic a ještě na minulém krojovém plese se dušovala, že ona v životě nevysvleče šardický kroj. A ono ejhle. Podívejme, jak je kouzelný ten náš vlčnovský kroj. Do roka a do dne udělal ze Šardičanky krásnou Vlčnovjanku," rozesmívá davy i samotnou maminku krále svým komentářem uvaděčka.

Po slavnostním defilé se již hlavní postavy večera v krojích pustí do tance, případně zabřednou do družných hovorů. Na budoucím králi kupodivu není znát žádná nervozita z událostí, jež ho čekají v následujících měsících.

„Na jízdu se velice těším. Nejvíc pak na chvíle, kdy pojedu na svém koni. Hrozně se mi zalíbil hned, jak jsem jej poprvé uviděl," přiznává se mi desetiletý Ondra Mikulec.

Krojový ples ve Vlčnově v sobotu 31. ledna představil letošního krále Ondru Mikulce a jeho družinu v podobě ročníku 1997.

To se již na pódiu své role zhostí mužský sbor z Vlčnova, který shodou okolností vede tatínek letošního krále. A generační provázanost je zřejmě tím, co je na vlčnovské tradici nejvzácnější.

„Je to určitě náš nejvýznamnější svátek, který je navíc takovou spojovací nití mezi světem našich předků a naším dnešním světem. Spojuje totiž tu dnešní osmnáctiletou generaci s našimi otci, dědečky a pradědečky a ti mladí to sami cítí, že vlastně pokračují v tradici svých předků. A to je úžasná hodnota jízdy králů pro tuto generaci," vysvětluje mi starosta Vlčnova Jan Pijáček.

O hudební doprovod plesu se starala dechová hudba Vlčnovjanka a cimbálová muzika Čardáš. Své umění předvedl také folklorní soubor Vlčnovjan i mužský sbor Vlčnov.

Jízda králů je stará lidová slavnost, patřící k nejznámějším folklorním zvykům v republice. Pochází již z pohanských dob a je spojována většinou s tradičním křesťanským svátkem.

Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Letošní jízda králů se ve Vlčnově uskuteční v termínu od 29. do 31. května. Loňské jízdě kraloval František Šobáň.