Letos se uskutečnil jeho šestapadesátý ročník, zúčastnili se ho i folkloristé ze Slovácka. Po úvodním projevu předsedy pořádajícího Slováckého krúž- ku Miroslava Říhy následovalo defilé. V průvodu vykračovalo okolo čtyř stovek krojovaných. Program pokračoval tanečními ukázkami z jednotlivých regionů a na závěr slavnostního zahájení zazněla celým sálem píseň Moravo, Moravo, Moravěnko milá. Součástí programu byla i gratulace Antonínu Pavelčíkovi, předsedovi Společnosti jízdy králů ve Vlčnově, za mimořádný úspěch, když se Vlčnovu a dalším třem obcím podařilo zapsat jízdu králů na seznam nehmotného dědictví UNESCO. „Část krojovaných předvedla moravskou besedu a samozřejmě nechybělo půlnoční zpívání mužských sborů,“ informoval Miroslav Říha.

Michal Vokřál

Slovácký krúžek pozval do Prahy Vlčnovjany

Naši přátelé ze Slováckého kúžku v Praze nás opět pozvali k vystoupení na tradičním Moravském plese, které jsme rádi přijali. Počasí nám přálo, a tak jsme do Prahy přijeli bez problémů po skoro suché dálnici.

Přivítala nás dobrá duše krúžku Helenka Šálová a předseda pražského krúžku Miroslav Říha. Po předání pokynů a nezbytné zkoušky na večerní defilé jsme čekali na oficiální zahájení. Celkem nás bylo 12 souborů, 5 cimbálových muzik a 5 mužských sborů, Slovácké krúžky Praha, Brno a Bratislava.

Ples byl zahájen nádherným defilé, při kterém se krátce představily všechny účinkující soubory. Byla to úžasná podívaná, na tu řeku krojovaných, na nádherné mládí v různých nažehlených krojích, kterému zaplněný velký sál Národního domu na Smíchově nepřetržitě tleskal.

Jako poslední soubor nastoupil mužský sbor z Vlčnova s doprovodem krojovaných Vlčnovjanek, a dle pokynů pořadatelů všichni zůstali jako stafáž pod pódiem.

Fanfára Podlužanky z Tvrdonic uvedla starostu pražského krúžku Miroslava Říhu, který přivítal hosty, účinkující i návštěvníky. Pak následovala informace předsedy Společnosti Jízdy králů z Vlčnova Antonína Pavelčíka, že 27. listopadu 2011 na zasedání komise UNESCO na ostrově Bali v Indonésii byla slavná Jízda králů na jihovýchodě České republiky zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví světa v rámci UNESCO. Je to nejvyšší ocenění, jaké mohla jízda získat, nic vyššího už není. Jízda králů, kterou na plese zastupoval nejznámější Vlčnov, získala v sále mnohé ocenění a v průběhu celého večera se k tomu někteří návštěvníci vraceli.

Mužský sbor pod vedením sbormistra Petra Mikulce zvládl své vystoupení na jedničku a na plese panovala výtečná přátelská atmosféra.

Antonín Pavelčík