„Tematicky je výstava zaměřena na život u nás, na jižní Moravě. Od každého z tvůrců jsme vybrali od tří do pěti snímků, které si až do jedenáctého září mohou návštěvníci Cafe 21 u nás prohlédnout,“ sdělila jedna z organizátorek výstavy Petra Pavelčíková.

Na Vernisáž zavítal jak místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec a radní Zlínského kraje Jan Pijáček, tak také samotní autoři.

„Snažím se na folklorních akcích všímat spíše lidí, kteří jsou v ústraní hlavního dění, kteří jsou svým způsobem spontánní. Právě tak například vznikla fotografie holčičky v kroji, která neskrývala svůj údiv z houpaček,“ prozradil původ řady svých fotografií Martin Štecher.

Vznik záliby v zachycování krajiny Slovácka a lidových zvyků však může být také snahou o jejich zachování, jak prozradil další z autorů Martin Šuranský.

„V Popovicích jsme založili spolek pro obnovu tradic, proto se staly jedním z hlavních motivů mých fotek symboly těchto tradic, popřípadě sami krojovaní,“ sdělil Martin Šuranský.

Kdo by se snad nestihl zastavit v Cafe 21 a prohlédnout si snímky od Lenky Fojtíkové, Báry Mackové, Petry Závodné, Tomáše Frolce, Martina Štechera či Martina Šuranského, nemusí propadat panice.

Výstava fotografií je putovní, a tak se po jedenáctém září zamíří objeví i v dalších prostorech. Kde konkrétně to bude, je však zatím stále nejasné.

Vichřice přes dvě stě let starý strom asi zlomila.
Památnou Mandincovu lípu smetla vichřice