Už po osmé hodině se začaly v centru Nedakonic scházet roztodivné masky.

„V minulosti pořádali fašankové obchůzky v naší vesnici hasiči. Po víc než desetileté přestávce se o jejich znovuobnovení zasloužil ženský pěvecký sbor Nedakoňské srnky,“ zalistovala ve vzpomínkách jeho vedoucí Jarmila Sošková.

Podotkla, že v prosinci oslavil ženský sbor deset let od svého vzniku a pojedenácté už uspořádal fašankovou obchůzku.

V průvodu dědinou se k maskotovi českého prezidenta tulila smrtka, řeholnice, kněz, ale jeho ochránkyní byla mladá policistka.

Fašank v Osvětimanech, autor: Maňák

Zdroj: Youtube
Ples Obchodní akademie připravili studenti 3. ročníku.
Ples Obchodní akademie zahájila polonéza načerveno

Masopustní veselí ovládlo od sobotní desáté hodiny také Polešovice.

Strůjcem fašankové obchůzky s voděním malého a velkého medvěda byl úřad městyse spolu s loňskou hodovou chasou a dětským folklorním souborem Polešovjánek.

Rozjásané fašančáře doprovázela ulicemi městysem cimbálová muzika Dolňáci z Modré.

„Dětem, mladých lidem, ale i těm starším, kteří dnes na sebe vzali podoby z říše pohádek a fauny, patří můj velký,“ nechal se slyšet starosta Polešovic Michal Zapletal.

sportovec roku  2017 města Uherské Hradiště Marek Janša (fotbal) a Martin Mazáč 'atlet) vpravo
Nejlepším sportovcem Hradiště je fotbalista, čtenáři zvolili hokejistu

Fotili jste fašankový průvod ve vaší obci? Pochlubte se se svými fotografiemi! Pošlete je na pavel.bohun@denik.cz a my je otiskneme v týdeníku Slovácké noviny