Soubor využívá interiéru i exteriérů pozoruhodné lidové architektury (spravované Slováckým muzeem v Uh. Hradišti) k nácviku i pořádání nejrůznějších akcí, z nichž nejvýznamnější je tradiční folklorní festival „Setkání pod lipú“. Včelaran se zabývá udržováním lidových zvyků, tradic a zpracováváním folklorního materiálu především z Bílovic a okolí a blízkého Luhačovického Zálesí, ale občas se podívá i na pomezí nebo třeba na Myjavu. Soubor tvoří cimbálová muzika s primášem Jaroslavem Hubáčkem (CD natočila v roce 2003), taneční skupina a spoluúčinkuje s ním i Štrajchkapela a cimbálovka Mladý Včelaran.
Ve stadiu příprav programu jsme zjistili, že se bude skládat ze tří částí. V první vystoupí nejstarší generace (1960–1983, kdy vznikl i první dívčí sbor a první muzika). Druhá část bude věnována nejpočetnější střední generaci (1984–2002) a třetí současnému souboru, který reprezentuje mikroregion „Za Moravú“. Celkem se počítá s účastí kolem dvou set účinkujících a účast předběžně přislíbila i řada zajímavých „vinšovníků“, např. Luboš Holý, Martin Čambal, Eva Grombířová, Jan Pavlík, Martin Zálešák, mužské sbory z Velké a Hrubé Vrbky atd. Začátek programu je stanoven na 18 hodin, po jeho skončení následuje volná zábava u cimbálu.

Miroslav Potyka