Spolu s cimbálovými muzikami představuje veřejnosti písně, tance, dětské hry a zvyky slováckého regionu.

K jeho velmi oblíbeným akcím patří vánoční koncerty, které si za osm let našly svůj okruh diváků.

Kde jinde může lépe vyznít 8. vánoční koncert s názvem Česko-slovenské vánoce, pořádaný Děcky z Buchlovic a spřáteleným dětským folklorním souborem Turiec ze slovenského Martina, než v sobotu odpoledne v sále zbrusu nové víceúčelové haly Cihelna v Buchlovicích.

A kdy jindy, než na sklonku roku 100. výročí vzniku Československa.

A právě na jeho počest zahajují děti obou folklorních ansámblů vánoční koncert zpěvem československé hymny, k nimž se vestoje přidávají diváci.

„Těší nás, že se společný koncert, s podtitulem Advent očima dětí, jaký nesl II. vánoční koncert Děcek z Buchlovic, koná právě v závěru pro Čechy a Slováky tak významného jubilejního roku,“ neskrývá radost Lenka Rašticová, od roku 2004 vedoucí buchlovických Děcek.

V průběhu devadesátiminutového pořadu je divák vtažen stovkou účinkujících dětí do adventního období s pestrostí jeho magických zvykosloví a tradic.

„Na pódiu vidí dva Mikuláše v doprovodu andělů a čertů, kateřinskou zábavu, práci vyšívaček o svátku sv. Lucie, koulování, přípravu štědrovečerního stolu, malé koledníky, příchod věřících do kostela a klanění se tam narozenému Jezulátku,“ popisuje průběh koncertu v pojetí Děcek z Buchlovic a jejich kamarádů z folklorního souboru Turiec Lenka Rašticová.

Téma koncertu bylo jejím dílem, s nápadem na jeho uspořádání přišel Ján Liceni z Martina.

„Premiéru měl vánoční koncert, který jsme čtvrt roku připravovali, nedávno v Martině. Oba soubory spojuje láska ke zpěvu, tanci i dobré kamarádství. V pořadu nešlo jen o koledy, ale jeho trochu divadelně scénické zpracování. Děti pracovaly s výrazem, prostorem, maskami i zvykoslovnými předměty,“ vysvětluje Lenka Rašticová.

Stejně jako v předcházejících ročnících vánočních koncertů i dnes poděkuje s členkou souboru Hanou Andrlovou za dlouholetou činnost u buchlovických Děcek, taneční vedoucí Táni Vráželové a krojové vedoucí Heleně Moravčíkové.