Stojanovo gymnázium pojalo do svých útrob 570 plesajících lidí všech generací, kteří měli nejen na co koukat, ale také se dobře bavit.

Vestibul gymnázia, jeho historický Slovanský a Zimní sál, sklepení a další prostory byly převlečeny do říše divů. Neskutečně přirozeně a uvolněně okořenilo ve Slovanském sále úvod bálu slavnostní předtančení osmi párů studentů třetího ročníku, které s nimi nacvičili Magdaléna Výstupová a Oliver Fusk.

Krev v žilách v průběhu plesu rozpumpovala v žilách návštěvníků cimbálová muzika s dívčím pěveckým sborkem SGV, gymnaziální duo The Cosseec, tvořené studenty IV. ročníku gymnázia Viktorií Lesovskou Tomášem Dvouletým. Opomenout nelze ani módní přehlídku a třicet minut po půlnoci barmanskou show.

Při plesových radovánkách si mohli návštěvníci vybrat tanec, na který měli zrovna chuť. K němu jim vyhrával ve Slovanském sále výtečný orchestr Stanislava Sládka, ve sklepních prostorech gymnázia velehradská cimbálová muzika Hlaholica, v Zimním sále je na parket zval k tanci DJ daReba.

Tombola, jak už na plesech gymnázia bývá zvykem, byla více než bohatá.

„Měli jsme v ní celkem 467 hodnotných cen. Dvanáct z nich ale bylo losováno samostatně,“ nechala se slyšet Štěpánka Lužová, studentka III. ročníku gymnázia, který bál pořádal. Několik týdnů bálových příprav bylo završeno společenskou událostí, na kterou se těšili nejen organizátoři plesu, ale i kantoři vzdělávacího ústavu, rodiče studentů a vyznavači plesových radovánek.

„Těší nás, že 570 vstupenek na ples bylo v předprodeji ve velice krátké době vyprodáno. Rozhodně by se jich prodalo daleko víc. To však nebylo možné, protože v gymnáziu probíhají stavební úpravy,“ vysvětlil Lukáš Petrucha, koordinátor gymnaziálního střediska volného času.

Také při letošním gymnaziálním bálu hledali jeho krále a královnu. Královnou nikoli plesu, ale lesa se stala Štěpánka Lužová z Velehradu, králem lesa Josef Macek z Tupes.