S napřaženýma rukama před sebou tak stál před zhruba šedesátkou letošních vín pocházeních nejen od vinařů ze samotných Polešovic, ale například také od pěstitelů ze Starého Města.

Zopakoval tak už jedenáct let starou tradici, kterou tam založil spolek zahrádkářů. Neutuchající zájem o slavnostní žehnání potvrdila i zhruba stovka návštěvníků, které přišla letošní vína ochutnat.

„Žehnáme mladým vínům na svátek Jana Křtitele, tak, jak je to v křesťanské tradici zvykem. Vzorků letos vzhledem ke špatnému počasí máme málo, zato vína, co se nám sešly, jsou vesměs velmi kvalitní," sdělil předseda polešovických zahrádkářů Petr Indruch.

Podle tradice zazněla na závěr žehnání také očekávaná věta, která odstartovala následný košt.

„Až si budeme vínem připíjet, tak můžeme říct. Pijeme lásku svatého Jana," dodal Petr Souček. Po jeho slovech se polešovičtí vinaři vrhli na demižón Pálavy od Nikodéma Míšy, kterým si všichni přítomní nakonec připili na zdraví. Volnou zábavu až do večera pak provázel Mužský pěvecký sbor z Vážan a cimbálová muzika Dolňácko.

Žehnání vína při svátku Jana KřtiteleŽehnání vína vychází z tradice, kdy měl Jan vypít číši s otráveným vínem, které však předtím požehnal a jed tím zneškodnil. Tradice žehnání vína je živá více ve vinařských oblastech. Na Slovácku, po obřadu, často hraje cimbálovka, koštuje se, zpívá a povídá a majitelé vína si jej pak odnášejí do svých domovů a uskladní mezi ostatní láhve, aby se podle tradice jejich obsah nezkazil.