„Celoroční projekt Život v příslovích byl v naší škole zaměřen na poznávání a objevování všeho, co nás prostřednictvím ustálených stylizovaných výroků obklopuje," uvedla ředitelka huštěnovické základní školy a mateřinky Jitka Šimíková.

Projekt byl podle jejích slov rozdělen do šesti částí, zaměřených na jednu konkrétní oblast lidského života. Každé části se žáci věnovali podrobněji a detailněji se s ní seznámili. Měli také možnost seznámit se s náročnou prací hasičů, policistů, záchranné služby, poznali historii své obce, obeznámili se s nejstaršími českými dějinami a zjišťovali, jaké byly školy v době, kdy do nich chodili jejich rodiče.

„Své poznatky pak žáci zpracovávali literárně a výtvarně. Na výstavě v obřadní síni huštěnovické radnice se představují svými výtvarnými pracemi i děti z mateřské školy," svěřila se paní ředitelka.

Návštěvníci vernisáže měli možnost zhlédnout nejen výtvarné práce žáků, ale také vystoupení dětí z mateřinky s názvem Sluníčko a berušky, kterým zakončily jarní blok s názvem Když všechno kvete. V programovém celku školáků zaznělo mnoho přísloví, která pro snadnější zapamatování dostala podobu rýmovaného dvojverší. Mnohá přísloví v podání dětí byla vyjádřením nějaké životní moudrosti.

Pomyslnou tečkou za vernisáží, o niž se postarali v režii učitelek žáci základní a mateřské školy, byly pro ně obecním úřadem připraveny na travnaté ploše u fotbalového hřiště nejrůznější soutěže a hry.