Zahájení se ujal nový ředitel muzea Miroslav Vaškových, který naznačil, že se milovníci sňatků o svůj oblíbený pořad ani se změnou vedení pravděpodobně nemusí obávat.

„Duchovním autorem těchto pořadů byl můj předchůdce Pavel Popelka. Jsem velmi rád, že je o ukázku starodávných svateb stále zájem, a určitě chceme v této tradici dále pokračovat," uvedl Miroslav Vaškových.

Samotný obřad ztvárnil soubor Hafera z Nového Hrozenkova. Diváci tak spatřili nejen sváteční novohrozenkovský bílý kroj, ale hlavně veselé i dojemné chvíle z typické valašské veselky. Zatímco ženichovo odmítání nepravých nevěst, které se mu nabízely, vyvolalo výbuchy smíchu, jímavý moment představovalo čepení nevěsty. Ta se rituálem rozloučila se svobodou a připojila se k vdaným ženám.

Valašská veselka plná zpěvu a radostných tanců se tak připojila k ukázkách sňatků ze Strání, Vlčnova, Újezdce a Těšova, Hluku, Starého Města a Hané. Netradičním pořadem, který se ryze folklorním krojovaným pořadům vymykal, byla židovská svatba z minulého ročníku.