Roku 1976 tak založila Ladislava Pavlíková Světlovánek. Roku 2003 se však ze Světlovánku stalo samostatné občanské sdružení, které pod současným vedením Jitky Maštalířové, Dagmar Peřesté a Bohumíra Goottfrieda má pod sebou mimo mládežnické soubory také jeden kroužek dospělých tanečníků.

Právě jeho založení však eskalovalo napětí mezi vedením obou souborů. Světlovan se proto rozhodl k ráznému kroku. Již minulý rok podal žádost na ochrannou známku jména Světlovánek, čímž působení původního Světlovánku velmi zkomplikoval. Řešení se tak s velkou pravděpodobností dostane na stůl právníkům.

„Vychováváme především děti, nicméně dorůstající mládež, která měla přejít v jednu dobu do dospělého souboru Světlovanu, se do něj nezačlenila, protože jeho dospělí členové ještě měli dostatek sil, což se stává i v jiných souborech. Najednou jsme tedy měli dvacet výborných tanečníků, kteří chtěli vystupovat. Nepřišlo nám správné je o tu možnost obrat jenom kvůli nedostatečné kapacitě, tak pokračovali pod námi," vysvětlila vedoucí Světlovánku Jitka Maštalířová.

Přestože měla s vedením Světlovanu pár konfliktů už v minulosti, poslední krok zaregistrování ochranné známky Světlovánek pod jejich soubor ji doslova šokoval.

„Už před nějakým časem zaregistroval Světlovan pod svoji ochrannou známku jméno Světlovánek a nám přišlo nedávno pouze vyrozumění od patentového zástupce, že neoprávněně využíváme jména, které vlastní jiný soubor. Závěrem bylo řečeno, že pokud si jméno nezměníme, budou proti nám podniknuty právní kroky," nevěřícně popisovala sled událostí Jitka Maštalířová.

Jejich snahu mimo 901 signatářů petice za zrušení ochranné známky na jméno Světlovánek podpořil také místní Sbor dobrovolných hasičů v čele s Jaroslavem Hankem.

„Na výboru jsme se rozhodli nezajistit občerstvení na akci pořádanou Světlovanem, kde jinak každoročně působíme," dodal k výsledkům jednání. Kromě nich se celým sporem zabývala také rada města.

„V ní jsme vyslovili podporu návrhu, aby folklorní soubor Světlovánek fungoval nadále tak, jak tomu bylo od roku 2003," poznamenal starosta Bojkovic Petr Viceník.

K celé záležitosti však měla mnoho co říct i vedoucí souboru Světlovan Jana Kahounová, podle níž se proti jejímu souboru zvedla dezinformační vlna, která je zbytečně politizována.

„Ochrannou známku na jméno Světlovánek jsme si zajistili proto, abychom mohli pokračovat ve výchově mládeže tak, jak tomu bylo v minulosti. Světlovanu nepřichází dospělí tanečníci, ale přechází do nově založené dospělé složky Světlovánku. Nakonec je nám vyčítáno, že máme málo členů z Bojkovic. Nemáme nicméně problém s tím, aby vedle nás působil v Bojkovicích druhý soubor, spíše si chceme uchránit jméno, které historicky naše mládežnické kroužky vždy nesly," upozornila na mylné informace Jana Kahounová.

Podle ní totiž soubor nikdy neodmítl dospělé členy vycházející ze Světlovánku, navíc jejich stanoviskem nedávají nikomu ultimátum.

„Není to tak, že bychom od nich požadovali změnu jména a konec debat. Naopak jsme ochotni s nimi jednat a domluvit se na tom, aby oba souboru fungovaly tak, jak tomu v minulosti vždy bylo," vyzvala k otevřené diskuzi.

Zdali hozenou rukavici zvedne Jitka Maštalířová, však není vůbec jisté. „Nevylučuji, že se nakonec dohodneme, ale v současnosti nemám chuť se bavit s vedením Světlovanu kvůli tomu, jak se zachovalo. Vše předávám do rukou právníků a uvidím, jaké kroky mi poradí," nechala se slyšet.