Zatím nejrozsáhlejší přehlídka prací mladšího bratra slavnějšího malíře Joži Uprky dokumentuje nejen sochařův vztah k rodnému Slovácku, ale představuje i méně známou část jeho tvorby.

„Naše galerie spravuje Frantovu uměleckou pozůstalost, kterou ve třicátých letech věnovala spolku SVUM jeho žena Otílie. Máme tak největší kolekci Uprkových plastik, kterou nejenže jsme během let doplňovali nákupy, ale řadu jeho děl, většinou provedených v sádře, jsme nechali odlít do bronzu. Některá z nich nyní mají premiéru,“ řekla autorka výstavy Ilona Tunklová.

Aby lidé z Uprkova díla viděli co nejvíce, doplnili organizátoři vlastní sbírku o plastiky z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, dále z Olomouce, Ostravy, Bratislavy či Uherského Hradiště. Jejich ctižádostí totiž bylo ukázat z Úprky to nejlepší.

Návštěvníci galerie mají možnost vidět i tak slavnou plastiku, jako je například Úvodnice, ale také Lanžhotský stárek anebo Okopávač. Dílo na někdejší výstavě v Benátkách zakoupila italská vláda. Řada lidí poznává i další ze známých Uprkových prací – starého koníčka, který kdysi pravidelně jezdíval do Kněždubu s kolomazníkem. „Tato socha návštěvníky dojímá. Na koníkovi je vidět jeho smutný úděl, je sešlý a ztrhaný. Však také za rok poté, co ho se souhlasem kolomazníka Úprka ztvárnil, do vsi už nepřijel,“ připomněla dávný příběh autorka výstavy.

Plné citu, pravdivosti a humánnosti jsou ale všechna vystavená díla. Ať jde o veleckou klečící nevěstu, gajdoše, či skupinu sekáčů a kosců. „Franta, ač žil a tvořil v Praze, stále se vracel do rodného kraje. Dokonale znal lidi, s nimiž vyrůstal, a snažil se je věrně zachytit jak v každodenní lopotné práci, tak ve dnech svátečních. Proto jsou jeho plastiky lidem tak blízké,“ připomněla Tunklová.

K oživení expozice realizátoři výstavy vhodně doplnili Uprkovy plastiky námětově podobnými malbami jeho bratra Joži Uprky. Na rázovitých postavách děl bratří tak návštěvníci mohou pozorovat jejich zajímavou uměleckou propojenost. V prvé části pravého dvojsálí se pak mohou kochat díly malířů a sochařů Uprkových současníků, většinou německého původu, kteří byli spjati s Moravou a dnes patří k zapomenuté generaci.

Zajímavostí výstavy jsou ještě velkoformátové fotografie Uprkových pomníků z řady hřbitovů z celé republiky a alegorické postavy. Pořadatelé pak ani tentokrát nezapomněli na dětský ateliér, v němž je možno zhlédnout reálie z umělcova života až po jeho pohřeb v Kněždubu a odhalení jeho poslední velké realizace – památníku Odboje v Uherském Ostrohu rok po jeho smrti, v roce 1930.

Výstava připomínající významnou osobnost českého výtvarného umění je v galerii k vidění do konce listopadu.

Bohuna Mikulicová