Vavříny vítězů posbírala i Slovácká základní umělecká škola z Uherského Hradiště, která do boje vyslala celkem devět soutěžících, z nichž se jich šest umístilo na prvních příčkách.

„Okresního kola se zúčastnilo asi 31 soutěžících včetně našich 9 žáků. Šest z nich se umístilo na prvních, zbylí tři pak na druhých místech,“ prozradil ředitel Slovácké základní umělecké školy Radek Zdráhal.

Tito úspěšní žáci postoupí do krajského kola, které se bude konat 9. dubna ve Zlíně. Nejlepší z nich pak čeká velký boj v závěrečném finále. To se uskuteční 23. – 25. května v Liberci. „Výsledky našich žáků považuji za mimořádný úspěch pedagogů, zejména Ivany Hrubé, Františka Hrubého a Jany Šuplerové. Patří jim můj dík,“ sdělil Zdráhal.

Škola má v plánu se do budoucna zúčastnit i dalších podobných soutěží, jako jsou například Prague Junior Note či Mezinárodní soutěž Josefa Muziky v Nové Pace. „Prague Junior Note, jinak přezdívaná juniorka, je soutěž vypsaná pro sólisty do 15 let v oborech hry na klavír a housle. Letošní ročník bude pod záštitou Václava Hudečka,“ dodal Zdráhal.

Koncertní kategorie

1. místo s postupem do krajského kola:Kateřina Koišová - housle, Ivana Králíčková - housle
Hra na housle: 0. kategorie - 1. místo s postupem do krajského kola – Jana Králíčková
1. kategorie - 1. místo s postupem do krajského kola – Radek Blahuš, 2. místo Josef Mikulka, Anežka Kamrlová
2. kategorie 1. místo s postupem do krajského kola – Ivana Králíčková

Sandra Vasková