Druhé skončily Luhačovice s nejvyšším hodnocením kvality veřejné správy a třetí Uherské Hradiště s nejlepší situací na pracovním trhu a dobrou kvalitou lokality. Slabinou Uherského Hradiště jsou údajně nízké reference místních podnikatelů. Naopak Uherskému Brodu k prvenství dopomohlo doporučení od samotných místních živnostníků a kvalita lokality.

„V Uherském Brodě podnikám už více než sedm let. V tomto městě jsem jako živnostník spokojený, je tady také dobrý odbyt. Ale přímo s městem nijak nekomunikuji, pracuji jen na svou živnost,“ poznamenal Miroslav Černík, který v Uherském Brodě prodává garážová vrata.

Uherský Brod si oproti loňskému premiérovému ročníku výrazně polepšil. „Vloni jsme skončili až snad na nějakém dvanáctém místě ze třinácti, takže letos nás certifikát opravdu potěšil. Snažíme se vstřícně jednat se všemi občany, nejen s podnikateli, ale s některými míváme dvakrát ročně schůzky, abychom zlepšili spolupráci. Je ale vidět, že místní živnostníci příznivě vnímají veřejnou správu,“ podotkl první muž uherskobrodské radnice Ladislav Kryštof.

Týdeník Ekonom začal vyhlašovat Město pro byznys proto, že se žádný podobný průzkum v naší republice nekoná. „Důležité je především to, že se nepřihlašují města, ale vybíráme a hodnotíme je my sami, a to na základě přibližně padesáti kritérii v šesti různých oblastech,“ sdělil za vyhlašovatele ocenění Města pro byznys Michal Kaderka.

Vyhlašovatelé hodnotí například počet firem v daném městě, poměr místních a cizinců, dále kvalitu lokality, míru kriminality a také kvalitu ovzduší. „Zkoumáme také pracovní trh, míru nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných absolventů, dále posuzujeme ceny, ale nikoli produktů, ale zaměřujeme se na ceny energií, služeb a veškerých poplatků,“ vyjmenoval některé z posuzovaných kritérií Kaderka.

Vliv na udělení ocenění má také kvalita veřejné správy, a to její efektivita, webové stránky či financování dopravy. Kromě toho dělají odborníci také průzkum přímo mezi místními podnikateli. „Oslovujeme v každém městě čtyřicet živnostníků, abychom zjistili jejich spokojenost,“ dodal Kaderka.