Třídenní akci zahájí v pátek odpoledne na tamním Masarykově náměstí přehlídka rockových kapel. Od 16 hodin do půlnoci se na pódiu v centru města představí osm hudebních seskupení z Uherskobrodska, včetně jednoho ze Slovenska. Návštěv-níci se mohou těšit například na Katakomby, Scarlet Rose, Hadramašmátrá, Jiří Schlinger revi-val, Badyán, Panamu i Street 69, která přehlídku uzavře ukázkami ze svého nového alba Santa Monica.

Sobotní program Bílokarpatských slavností nabídne zábavu na čtyřech místech města. Masary-kovo náměstí už od rána obsadí tradiční jarmark lidových řemesel, který odpoledne obohatí vystoupení Petra Kotvalda, Pavla Lohonky Žalmana a ohňová show. Pro obdivovatele kulinář-ských specialit bude na stadionu za Sokolovnou od 12 hodin připravena Košt paráda, tedy pře-hlídka restaurací, jídelen a hospod ve vaření dobrého guláše a degustační soutěž milovníků zla-tavého moku s názvem Liga pivních znalců. „Od 16 hodin tam odstartuje hlavní program – ukázka dřevorubeckých dovedností a zručností na živo, kde se mimo jiné představí mistr Evro-py a vicemistr světa Martin Komárek," poznamenal uherskobrodský místostarosta Petr Vrána. Od 17 hodin pak zahrají na hřišti za Sokolovnou kapely Premiér, Fénix, VSP a Chaos In Head. V prostoru za muzeem J. A. Komenského mohou zájemci v sobotu zhlédnout ukázku zručnosti a dovednosti v práci s koňmi a v otevřené soutěži si mohou otestovat svou zručnost v dřevorubeckém víceboji, nebo se seznámit se základními prvky výcviku a povelové techniky psů. Nejen dětem bude už od 9 ráno patřit zahrada Panského domu, kde se bude konat výstava drobného domácího zvířectva a hospodářských zvířat.

Neděle 9. června má být na Bílokarpatských slavnostech věnována obcím Uherskobrodska, kte-ré se představí, jak v oblasti gastrovýrobků a pochutin, tak po kulturně společenské stránce. Dopoledne od 10 hodin obsadí Masarykovo náměstí 23 potravinářských, uzenářských a cukrář-ských firem z podhůří Bílých Karpat, které budou nabízet svou nejlepší produkci jak k ochutnání, tak i ke koupi. „Odpoledne od 13.30 pak začne komponovaný program Brodsko – brána Moravy, plný různých hudebních žánrů, od dechovky, přes folklor, country až po jazz, a to v podání souborů a muzik z našeho regionu. Tento pestrý program se uskuteční na Masarykově náměstí a souběžně i na zahradě Panského domu. Závěr slavností bude patřit folklornímu souboru Compaňia folklorica Orizaba Irbao z Mexika," doplnil Petr Vrána.