Jejím prvním manželem byl profesor gymnázia a historik Bohumil Fišer, který se do dějin Uh. Hradiště nesmazatelně zapsal zpracováním jeho historie. Zemřel v roce 1928 a dům ho „přežil“ jen o padesát let, v roce 1978 byl zbourán a na jeho místě vzniklo parkoviště.

Na snímku vlevo nahoře je starý přízemní dům ve Vodní ulici na přelomu 19. a 20. století. Vpravo nahoře je podoba Tyršova náměstí v meziválečném období. Výřez vpravo zachycuje dům čp. 118 na dobové pohlednici.

Blanka Rašticová

Miniseriál o zmizelém Hradišti: klikni ZDE