S tímto řádem disponujícím v současnosti 220 řeholními sestrami, které učí na tamních základních a středních školách, pracují v nemocnicích jako zdravotní sestry a starají se o sirotky, invalidy a o lidi nakažené AIDS, spolupracuje OS Bez mámy při péči o sirotky v provincii Mbeya a zejména pak v chudé vesničce Mahango.

„Podařilo se nám dokončit misijní stanici a chtěli bychom tam vybudovat dva centrální sirotčince, jeden pro kluky a druhý pro děvčata. Staraly by se tam o ně tři řádové sestry,“ prozradil Horecký na setkání s obyvateli Šumic po úterní bohoslužbě v tamním kostele. V krátkém proslovu pak Mirambo představila spolupráci svého řádu s OS Bez mámy a poděkovala za pomoc, která ze Slovácka do Tanzanie proudí.

Občanské sdružení Bez mámy vzniklo v roce 2006 se základním cílem pomáhat a podporovat děti v Africe, zvláště sirotky, kdy tam s epidemií HIV/AIDS po smrti rodičů jejich počet stoupá.

„V Mahangu se za dobu existence sdružení podařilo vykonat kus dobré práce. Předně zde byl vybudován misijní dům, který slouží jako zázemí pro místní kongregaci katolických řeholních sester Sisters of Our Lady Queen of the Apostles, jejichž hlavní náplní práce v Mahangu je péče o sirotky, jejich vzdělávání a zdraví. Bez jejich životní oběti a lásky bychom v Africe nemohli působit ani my,“ píší členové OS Bez mámy na svých webových stránkách. Vedle misijního domu už stihli postavit i budovu, která dočasně slouží jako malý sirotčinec pro osm dětí. „Sirotky ovšem nestačí pouze živit, šatit a dát jim střechu nad hlavou. Je nutné zajistit jim potřebné vzdělání, zdravotní péči a připravit je na začlenění do společnosti. Spolu s americkou ambasádou jsme se proto podíleli na výstavbě mateřské školky, do které mají sirotci vstup samozřejmě zdarma a ve věku od 3 do 6 let se zde učí psaní, čtení a počítání,“ informují lidé z OS Bez mámy.

V nedaleké vesnici mají děti dále možnost navštěvovat základní školu, kterou svými projekty Sdružení také podporuje. V rámci projektu Škola škole se podařilo například koupit do školy v Mahangu a Simike lavice, rekonstruovat třídu apod. „Aby mohly děti ve studiu dále pokračovat, je nutné zajistit jim další finanční podporu. V roce 2007 jsme proto začali sponzorovat několik sirotků v jejich studiu na střední škole,“ píše se na stránkách OS Bez mámy, které se také rozhodlo podporovat místní křesťanskou katolickou komunitu. „Křesťané jsou ve vesnici menšinou, ale jejich vzájemná pomoc, přístup k práci, k lidem a celkově k životu je jiskrou naděje pro změnu společnosti, která se místy zdá pasivní a odevzdaná, ale také někdy nezdravá hlavně z pohledu například rozdělení práce, kdy ta nejtěžší připadá výhradně na ženy a děti. Nejen proto jsme pomohli skupince křesťanů s výstavbou kostela, který se stane důstojným duchovním místem a místem setkávaní lidí,“ dodává Horecký.