Etika je na druhém stupni školy vyučována již čtvrtým rokem. „V projektu je v tomto školním roce zapojeno na šedesát žáků šestých tříd, a to v rozsahu jedné hodiny týdně. Další hodinu jsme zařadili jako volitelný předmět v 7. ročníku,“ uvedla akreditovaná učitelka etiky na ZŠ v Dolním Němčí Ľubica Ježková. Celkově už předmět absolvovala stovka žáků, kteří jsou nyní ve vyšších ročnících.

Podle ředitele školy Milana Kvasničky má předmět široký záběr učiva. „Vyučuje se v komunitním kruhu, přičemž kantorka je součástí kolektivu. Děti se učí, jak se správně chovat v nejrůznějších životních situacích a jak zvládat problémy, které mohou nastat mezi nimi a jejich rodiči nebo kamarády. Žáci jsou též informováni o etických zásadách,“ popsal náplň učební látky Kvasnička.

„V rámci rozšíření etických aktivit již třetím rokem pořádáme Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Protože jsme spádová škola, příchodem žáků na II. stupeň se vytváří nové kolektivy a tímto kurzem chceme vytvořit ve třídách správné vztahy a vazby,“ upozornila kantorka Ježková. Na škole též funguje i žákovský parlament či schránka důvěry. „Podle našich informací jsme s výukou etické výchovy jako samostatného předmětu asi jediná základní škola v regionu. Pokud by chtěl někdo získat zkušenosti, nebo se podělit o ně, budeme rádi, když se s námi zkontaktuje,“ nabídla Ježková.

Stejné ocenění jako letos získala ZŠ Dolní Němčí i vloni. Finanční ohodnocení poslouží jako prostředek k nákupu pomůcek pro výuku etiky.