Ti přijeli z českých, moravských a slezských univerzitních měst na desáté setkání s názvem Studentský Velehrad 2010. Část studentů dokonce dorazila ze svatého Hostýna, Brna a Zlína na Velehrad pěšky.

„Vzhledem k tomu, že letošní ročník, či přesněji řečeno dvouročník, byl jubilejní, přijali naše pozvání absolventi a pamětníci nedávné minulosti, kteří po nějakém čase s radostí navštívili poutní obec, aby se v ní setkali s přáteli, na něž si z minulých setkání uchovávají živé vzpomínky,“ uvedla tisková mluvčí Studentského Velehradu Lenka Kolaříková.

Letošní setkání vysokoškoláků na Velehradě bylo zaměřeno na téma Štafeta – máš to ve svých rukou. „Motto z listu apoštola Pavla Kolosanům 'využijte čas vám svěřený' poukazovalo na to, jak důležité je vědomě přijmout každou chvíli, kterou nám Pán dává,“ vyzdvihla cíl Studentského Velehradu 2010 jeho prezidentka Lucie Hrubá.

Vysokoškolákům nabídlo setkání příležitost ke vzájemné výměně zkušeností, společné přemýšlení o aktuálních i dlouhodobějších otázkách společenského i osobního života. Studenti se při přednáškách a besedách setkali s významnými osobnostmi českého veřejného života, s pedagogy a s lidmi, kteří jim měli co říct. „Zajímavá byla přednáška Tomáše Halíka, pedagoga Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který hovořil na téma Osobní cesta víry versus společenství a tradice,“ svěřil se Jiří Otrusina z Prahy. V sobotních dopoledních a odpoledních blocích promlouvali k vysokoškolákům kupříkladu Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR například u Svatého stolce, Tomáš Sedláček, přednášející na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Jeroným Klimeš, Kateřina Lachmanová a biskup Václav Malý. „Speciálním hostem setkání byl misionář z Keni P. Gonzalo Maria, který studentům připomenul zodpovědnost vůči druhým lidem, a to nejen blízkým, ale také těm, kteří žijí v tisíce kilometrů vzdálených chudých zemích světa,“ poznamenala Kolaříková.
Účastníci setkání, kteří se nechali zlákat bohatým programem přednášek, besed, modliteb a koncertů, určitě došli uspokojení. „Program byl velice dobře zorganizovaný. Všechno fungovalo jako na drátku,“ svěřily se vysokoškolačky Petra a Kristýna Vašíčkovy ze Svatobořic–Mistřína, Anna Kohoutková ze Žďáru nad Sázavou a Martin Venclů z Obory.

Pochvalovali si také koncert, který zazněl v sobotu večer v bazilice v podání spojených pěveckých sborů Musica animata a Serafín z Třebíče, Santini z Telče, orchestru Musica animata a členů rockových skupin Archa a Yettirock.

Zatímco v roce 1994 bylo na setkání 380 vysokoškoláků, letos jich na Studentský Velehrad dorazil rekordní počet. „Největším organizačním problémem jsou malé ubytovací kapacity na poutním Velehradě a nedostatek sociálního zařízení. I když je zájem ze strany studentů o tato setkání vzrůstající, zatím nevíme, jak jim do budoucna zajistíme alespoň trochu vhodné ubytování,“ netajila bezradnost Kolaříková.