V okolí města má podle Povodí Moravy vzniknout záplavová zóna. Opatření sníží riziko povodňových škod a ohrožení životů

Její vznik je zatím v návrhu. „Účelem je varování obyvatelstva před potenciální hrozbou zaplavení jejich majetku s cílem snížit povodňové ohrožení. Upozorňujeme tak i zpracovatele územních plánů na místa, která nejsou vhodná pro novou zástavbu,“ vysvětlila mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová s tím, že se tak významně snižuje riziko povodňových škod a ohrožení lidských životů.
Povodí Moravy proto vytipovalo dvanáct oblastí, které navrhuje vyhlásit záplavovými zónami. Jednou z nich má být i tok Moravy v jedenáctikilometrovém úseku Uherský Ostroh-Vnorovy.

„Míváme u nás zatopenou část bývalého záplavového území Pastruh. Voda se pak blíží i k zastavěné lokalitě,“ informoval starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk.

Podle něj však byly povodňové škody z letošního června způsobeny tím, že kanalizace nestačila odebírat přívaly vody. „Zaplavovaná půda je zemědělská. Jsou tam i nějaké provozovny, ale jejich majitelé o situaci vědí,“ dodal Vaněk.

Navyšuje se také „stoletá voda“

V Ostrohu kvůli velké vodě začali pracovat i na větším záměru. Chtějí vybudovat protipovodňový val. „Projekt je teprve ve fázi zpracovávání. Bude záležet na finančních možnostech. Kdy bude zařízení stát, to ještě nejsem schopen říct,“ konstatoval uherskoostrožský starosta.

Kromě záplavových území Povodí Moravy aktualizuje také hodnoty stoleté vody. „Dá se očekávat, že pokud na toku došlo k velkým povodním, hodnota stoleté vody bude navýšena. Jsou ale i případy, kdy dochází k opačnému jevu. Například na Veličce v Hranicích býval v roce 1970 za stoletou vodu považován průtok osmdesáti metrů krychlových za sekundu, nyní je to pouze sedmašedesát metrů krychlových,“ doplnila zajímavost mluvčí Povodí Moravy Grodová.