Dopoledne vystoupili žáci a učitelé ZUŠ na představení pro školy a večer program zopakovali pro veřejnost. Tanečnice a tanečníky z uherskohradišťské zušky, ale i poboček ze Starého Města, Kunovic a Buchlovic, doprovázela cimbálová muzika ZUŠ a Uherskohradišťský dětský pěvecký sbor. V programu zazněly kromě tradičních lidových koled a koled J. J. Ryby i koledy rakouské, katalánské, francouzské či polské.

Martina Gogolová