Kukátko Uherskobrodska klikni ZDE

Vždy existovalo reálné nebezpečí, že se útočník uchýlí k dlouhodobému obléhání jakéhokoliv hradu a jeho obránce donutí k otevření bran hladem a žízní.

Mezi naprosto nepostradatelné vybavení středověkého hradu patřily kromě hluboké studny, obytných místností a prostor pro ustájení koní i podzemní tajné chodby. Právě v těchto chodbách hradní páni či šlechtici v případě nebezpečí ukryli sebe i své poklady. Cennosti velmi často zazdívali do stěn podzemních chodeb. Právě těmito chodbami pak mohli nepozorováni, pod nohama nepřátelských vojsk, uniknout v noci do lesů daleko od hradu a odtud dál do bezpečí.

Hrad Nový Světlov u Bojkovic nebyl mezi dávnými pevnostmi žádnou výjimkou a jeho podzemí bylo protkáno sítí chodeb. Mezi lidmi se tradovalo, že jedna z nich se táhne až k Valům, druhá potom vede pod městečkem do hrobky kostela a třetí kolem Doubkova mlýna dále na Skalku.

Také ze Zuvačova neboli Hrádku vedly prý podzemní chodby na všechny strany. Jedna z těchto chodeb snad dokonce ústila do sklepa starého Popelíkova domu v Komni a při opravě domu byla zazděna. Také na cestě k rozhledně existoval hluboký otvor do země. Je docela možné, ze zde havíři dolovali rudu pro světlovské železárny. Právě tento otvor je v současné době zakrytý velkým plochým kamenem, aby do něho nikdo nespadl a nestalo se neštěstí.

Dnes již je valná část tohoto podzemí zasypána nebo zborcena a pátrat po takových chodbách je více než nebezpečné, neboť kromě sesuvu, vlhka, zimy a tmy je mnohde i zkažený a otrávený vzduch. Kdysi dávno jeden chlapec z Bojkovic v touze po dobrodružství do takové chodby vlezl, ale už nevyšel. Vynesli ho na druhý den mrtvého. Ve spleti chodeb zabloudil, nenašel cestu zpět a udusil se.

Najděte uherskobrodskou pověst za stokorunu

Každou středu bude právě toto místo v našem Kukátku z Uherskobrodska věnováno historii. A to historii známé i té méně známé. Dozvíte se zde o tajemných místech regionu, o téměř zapomenutých či zmizelých stavbách, o místech, kde přebývaly slavné osobnosti.

A kde jinde odstartovat lehce historicky naladěný seriál než v té nejdávnější minulosti. V dobách mýtů, bájí a pověstí.

Nashromáždili jsme pro vás dvacítku těch méně známých, ale i těch, které jste možná slyšeli od svých babiček či prababiček. Ale protože pověst je ústně tradovaná, může se stát, že se našim redaktorům nepodařilo zachytit všechny.

Pokud tedy znáte pověst, o které si myslíte, že ji Slovácký deník nenašel, tak ji pošlete na e-mail jitka.machalkova@denik.cz nebo na adresu redakce. Pokud budete mít pravdu a my ji skutečně ve svých záznamech mít nebudeme, dostanete od redakce vyplacenou stokorunu a my vaši pověst zveřejníme.