V prvním ročníku soutěže Městská knihovna 2010 s přehledem porazila v kategorii měst s dvaceti až čtyřiceti tisíci obyvateli své konkurentky. O této dobré zprávě, a nejen o ní jsme hovořili s ředitelem knihovny Radovanem Jančářem.

Jste ve své kategorii nejlepší knihovnou v republice, jaký je to pro jejího ředitele pocit?

Určitě ten nejlepší. Je to především zásluha mých kolegyň a kolegů, jejichž práci bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat jim za ni. Pracovat s lidmi není nikdy úplně jednoduché a v případě knihovny to platí také. Ne každý k nám přijde v pohodové náladě. Jsem ale přesvědčen, že i v takovém případě od nás v mnohem lepší náladě odchází.

Jak soutěž městských knihoven vznikla?

Již léta mezi sebou soutěží malé obecní knihovny, a proto zákonitě přišla i myšlenka, proč by nemohly soutěžit i ty větší, městské knihovny. Nebylo snadné stanovit kritéria hodnocení, tak aby výsledek byl opravdu objektivní a spravedlivý. Jsem proto velmi rád, že náš úspěch přišel navzdory tomu, že proti nám stáli soupeři z knihoven často mnohem větších, působících v moderních prostorách skýtajících vymoženosti třetího tisíciletí.

Znamenala pro vás příprava na soutěž nějaké mimořádné aktivity, práci, kterou běžně neděláte?

To určitě ne. Hodnocení je podmíněno dlouhodobými statistickými výsledky, ty nenaženete za pár týdnů. Zkrátka jsme jen prezentovali naši každodenní práci, tak jak se s ní setkávají čtenáři všech věkových kategorií. Pětičlenná hodnotící komise objížděla všechny přihlášené knihovny, a protože to byli lidé veskrze fundovaní, určitě by jakoukoliv nekorektnost poznali.

Kterého ze sledovaných kritérií si nejvíce ceníte?

To nelze jednoduše říct. Všechny stránky knihovnické profese jsou důležité. Ať už se jedná o dostatečný počet výpůjček, uživatelů, kvalitní služby, pestrou nabídku doprovodných akcí a samozřejmě pěknou, udržovanou, útulnou knihovnu, do níž se čtenáři rádi vracejí, a za tím je skutečně hodně úsilí bez ohledu na čas. Na prvním místě ale jednoznačně zůstává návštěvník a jeho spokojenost s našimi službami.

Můžete zavzpomínat na vyhlášení soutěže?

Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo minulý týden v krásném prostředí Nosticova paláce v Praze za účasti ministra kultury Jiřího Bessera. Skutečnost, že jsme vyhráli jednu ze čtyř kategorií, a patříme tak mezi čtyři nejlepší knihovny v republice, je fantastické ocenění naší práce, ale zároveň i závazek vůči našim čtenářům. Jenom dodám, že absolutním vítězem se stala Knihovna města Ostravy.

Když se ještě vrátíme k právě končícímu Týdnu knihoven, jak jej hodnotíte?

K nám skutečně chodí hodně návštěvníků po celý rok a Týden knihoven není v tomto směru výjimečný. Je ale dobře, že jej využívají například čtenáři, které trápí svědomí, že mají knížky doma příliš dlouhou dobu a měli by zaplatit pokutu. Pocit amnestie a prominutí sankce na mnohé z nich dobře působí a nám se do fondu vracejí knihy často i po delší době. Ale samozřejmě je Týden knihoven především dobrou příležitostí pro zviditelnění knihoven a knihovnické práce, kdy se nám média přece jenom trochu více věnují.

Dnes večer vyjdou na Masarykovo náměstí už tradičně broučci, můžete přiblížit tuto akci?

Je to jedna z nejoblíbenějších akcí knihovny, potažmo dětského oddělení, jíž Týden knihoven vlastně vrcholí. Ta pravá merenda broučků s lampiony vypukne dnes v 18 hodin na Masarykově náměstí. Jako vždy je připraven bohatý program. Vystoupí dechová hudba Nedakoňanka, děti z mateřské školy s křesťanskou výchovou, herečka Slováckého divadla Andrea Nakládalová přečte úryvek z Karafiátových Broučků a snad všechny malé i velké potěší návštěva Berušky, brouka Pytlíka i Ferdy Mravence, kteří si k nám udělají výlet z představení Ferda Mravenec uváděného Malou scénou ve Zlíně. Děti i dospělí se mají zkrátka na co těšit.

Alena Kučerová