„Při pobytu norské delegace ve Zlínském kraji byl členem Rady regionu Hedmark Christianem Haugenem a hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem podepsán protokol o vzájemné spolupráci mezi oběma regiony,“ uvedl Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Třetí den svého pobytu strávila norská delegace na Slovácku. „Hosté si ve Slováckém muzeu prohlédli stálou expozici Slovácko. Poté zavítali do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde se mohli na vlastní oči přesvědčit, že patnáct milionů korun z norských fondů bylo při rekonstrukci historické památky účelně využito,“ uvedl ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

V Archeoskanzenu Modrá, kterým hosty provázel starosta obce Miroslav Kovářík, se norská delegace živě zajímala o život Slovanů, ale i to, jaké slavnosti, akce či výstavy v něm v průběhu roku probíhají. „Zaujala nás rekonstrukce vesnice z 9. století, která lidem živě ukazuje, jak se život tenkrát ubíral. Je to interaktivní muzeum, jak má být. A naplňuje i význam toho slova,“ konstatoval Christian Haugen. Ze skanzenu zamířila norská delegace do velehradské baziliky a pak na projížďku výletní lodí Morava po Baťově kanále.