Nákladem kostelanské sekce Expedice Chřiby byla při tamní silničce na Vrbku obnovena dřevěná boží muka s obrázkem sv. Jana Evangelisty, který nezištně namaloval známý roštínský výtvarník Ctirad Kubošek.

Na úvod slavnosti promluvil člen expedice Jiří Jilík a po něm následovalo krátké slovo kvasického pátera Petra Utíkala, který svaté zastavení posvětil. Poté se přítomní vydali do nedaleké obce Vrbky, kde se jich ujala a všechny pohostila paní starostka Bronislava Ševčíková. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout malé muzeum dvaaosmdesátiletého sběratele Aloise Otýpky ve zdejší škole, jenž se ochotně ujal průvodního slova. Odpolední a podvečerní program pokračoval v obsazené vrbecké hospůdce Na Hradské, kde proběhla společná beseda členů Expedice Chřiby s milovníky historie, přírody a mýtů našeho nejbližšího pohoří.

Bořek Žižlavský