Například když ve fotbale zahrajete rukou, jste potrestáni. Když v basketu zahrajete nohou, jste taky potrestáni. To vše je dáno pravidly jednotlivých sportů.

Je však pravdou, že v životě je spousta jiných pravidel, s jejichž dodržováním to není až tak slavné. Nejhůře je na tom asi politická scéna. Ta má sice taky pravidla, ale málokdo je dodržuje, dokonce ani ti, kteří je určují a schvalují, se jimi příliš neřídí.

Ale pojďme raději ke sportu, tam totiž dochází k některým změnám.

Jedním ze sportů je hokej, ve kterém od 1. července dochází k inovaci pravidel. Například družstvu, které způsobí zakázané uvolnění, není dovoleno střídání hráčů před následným vhazováním v jeho obranném pásmu. Taky platí nové pravidlo, že pokud je družstvu uložen trest v útočné třetině, pak se následné vhazování provádí v jeho obranném pásmu. Tato pravidla by měla být ku prospěchu těch lepších, těch, kteří chtějí střílet branky.

Také mezinárodní atletická federace IAAF příchází se změnou pravidel pro sprintery. V dnešní době zatím platí, že je povolen jeden ulitý start a až každý další provinilec je diskvalifikován. Od příští sezony, tedy roku 2010 bude platit, že sprinterům nebude povolen žádný špatný start. To znamená, vyrazíš dřív, končíš dřív. Změna má zamezit některým atletům, aby používali úmyslně pokažený start jako psychologickou zbraň proti soupeřům. To říkají odborníci.
Se změnou pravidel přichází volejbal. Prozatím byla síť tabu a nikdo se jí nemohl ani dotknout. Nyní je povolen nechtěný dotek sítě v její spodní části při bloku a při smeči, stejně tak při nahrávce. Dotek na pásce ale zůstává chybou. A druhá změna? Zůstává přešlap nohou, jak byl, ale ostatní části těla se mohou dotknout soupeřovy poloviny hřiště, nepřekáží-li protivníkovi ve hře. Laikovi se možná tyto změny zdají nepatrné, ale znalci říkají, že budou prospěšné.

Změna přichází také v pětiboji, kde běh bude spojen se střelbou. Což znamená, že pětibojaři poběží kilometrový úsek, poté sestřelí pět terčů a to celé budou dvakrát opakovat. Śerm, plavání a parkúr zůstávají u pětiboje stejné jako dříve.

Jsou však změny, které do sportu zasahují jen okrajově. Prezident Václav Klaus například podepsal novelu protikuřáckého zákona. Restauratéři si podle ní budou moci vybrat, jestli bude jejich zařízení kuřácké či nekuřácké. To si pak označí příslušnou nálepkou. Myslím si, že špatné by toto pravidlo nebylo ani na sportovištích. Například kdyby se Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti stal nekuřáckým. Vždyť přece ani Miroslav Valenta nekouřil. Nikdo by již nemusel při zápasech dýchat dým z doutníků, fajek či levných cigaret některých zarputilých kuřáků. A nekuřácká by mohla být i další sportoviště.

Ale jak se říká, zásady jsou od toho, aby se porušovaly, a pravidla jsou od toho, aby se měnila. Přivyknout novým pravidlům není někdy jednoduché. Vzpomínáte ještě na změnu silničních pravidel ze 17. března 1939? Nevzpomínáte? Tak já taky ne, ale vím, že do té doby se v Česku, nebo v tu dobu vlastně v Protektorátu Čechy a Morava, jezdilo po silnicích po levé straně. To byla pak změna, začít jezdit vpravo. V letošním roce ale například v pacifické Samoy se místo vpravo bude jezdit vlevo, a aby si lidi na to zvykli, vláda vyhlásila dvoudení statní svátek a třídenní zákaz prodeje alkoholu. Dobré, ne? A na závěr ještě jedno pravidlo, které přišlo na světlo světa údajně v Kunovicích a je určeno pro všechny ty, kteří chtějí zhubnout: “Chcete zchudnút? Tož jezte nazí před zrcadlem”. Prý to funguje. A já tomu věřím.

Vojtěch Johaník