Tentokrát směřovaly ze zdravotního a sociálního grantu k organizacím a jednotlivcům z celého Zlínského kraje.

Štědrým mecenášem, který letos už počtvrté rozdělil pětimilionovou částku mezi úspěšné žadatele, byla opět Nadace Děti – kultura – sport (DKS). Zdravotní grant je určen na pomoc při financování nejrůznějších zdravotnických a sociálních potřeb, a to nejen dětí, ale i dospělých. „Zaměření grantu jsme nechtěli nijak úzce omezovat. Pomoci chceme smysluplným a záslužným projektům, které přispějí dobré věci,“ nechala se slyšet předsedkyně správní rady nadace Michaela Pavlíčková Kuřinová. O osudu 182 předložených projektů rozhodla speciální grantová komise, která stanovila také konečnou výši finanční podpory nadace. „Ta nakonec podpořila 107 předložených projektů, z nichž 66 jich bylo z Uherskohradišťska. Mezi úspěšné žadatele jsme rozdělili pět milionů korun,“ sdělila výkonná manažerka nadace Gabriela Jelínková. „Finanční dar použijeme stejně jako v loňském roce na nákup polohovacích lůžek pro naše charitní zařízení, ale také pro handicapované osoby v domácnostech,“ svěřil se Petr Houšť, ředitel uherskobrodské Charity. Radost z finančního daru měli i další obdarovaní. Zdeněk Křen jej hodlá použít na dopravu a vybavení bytu a rodiče handicapovaného hradišťského Lukáše Vařechy zase prozradili, že synovi koupí vozítko za kolo, v němž jej budou přepravovat. „Na speciální kozlík, jak se vozítku říká, se v zimě dají připevnit lyže,“ řekli unisono Vařechovi.

Zdeněk Skalička