Kukátko Uhersko-brodska klikni ZDE

Je možné dát záruku, že například parkoviště u starého hřbitova, které je dosud málo využívanou odstavnou plochou, nebude do dvou let zpoplatněno také?

Pokud změna parkovacího systému v centru města, kdy zpoplatnění asi pěti set míst přinutí dosud dlouhodobě parkující návštěvníky centra k tomu, aby parkovali pod starým hřbitovem, bude to úspěch. V blízkosti tohoto parkoviště by mělo vzniknout další parkoviště u Racioly v rámci řešení přednádražního prostoru. Všechna tato parkoviště by měla být vedena jako „odstavná“ a neměla by být zpoplatněna.

Na kterém uherskobrodském sídlišti je situace s parkováním nejožehavější a jaká v těchto případech vidíte řešení?

Určitě na největším sídlišti Pod Vinohrady. Jelikož plánovaná státní bytová výstavba neřešila jako příslušenství bytových domů patřičný počet parkovacích míst, snaží se stát toto nyní zpětně odstranit programem Regenerace panelových sídlišť. Z tohoto programu jsme vloni realizovali parkoviště na Olšavě a letos na ulici Hlavní na sídlišti Pod Vinohrady. V uplynulých letech jsme realizovali spoustu parkovacích míst při komunikacích jak na sídlišti Pod Vinohrady, tak na Olšavě i sídlišti Střed (Židovna). Řešení deficitu parkovacích míst je ve stavbě nových míst, pokud je k tomu prostor. Tak např. na sídlišti Střed by měl být zrušen jeden chodník na Tkalcovské a místo něho šikmá stání tak, jak se to provedlo o ulici níž na ulici Primátora Hájka. A pak již není kde. Nelze totiž celá sídliště zabetonovat na úkor zeleně či hřišť a taky ne všichni obyvatelé sídlišť, obzvláště ti starší, po nových místech touží, spíše naopak. Pod Vinohrady by po dokončení parkoviště na Hlavní měla následovat výstavba na křižovatce Obchodní, Osvoboditelů a úprava komunikace na ulici Okružní. V podstatě na tomto sídlišti taky další plochy nejsou. Na Olšavě po dostavbě parkoviště u panelových domů by situace měla být řešena s dostavbou, kdy každý nový bytový dům musí mít patřičný počet parkovacích míst.