Nabízí se však mnoho otázek. Jak se školy s novou podobou maturity vypořádaly? Na co si stěžovali učitelé, na co žáci? A ta hlavní, jak absolventi škol vlastně dopadli? Slovácký deník po tom pátral na středních školách v Uherském Hradišti.

Vynikajícími výsledky se může chlubit hradišťské gymnázium. „K maturitě jsme připustili všech sto devadesát čtvrťáků a jejich úspěšnost v ústních zkouškách byla stoprocentní, stejně jako v písemných pracích z českého jazyka a literatury a cizího jazyka,“ informovala zástupkyně ředitele Gymnázia Uherské Hradiště Jana Buršová. Za co stydět se nemají ani kantoři a studenti Obchodní akademie,VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště. Podle jejich předběžných údajů byla úspěšnost žáků 95,4 procenta. V kontrastu k různým stížnostem na některých místech republiky byly na této škole s průběhem i formou maturity poměrně spokojeni učitelé i studenti.

„Státní maturita jako taková má výhodu, co se týče českého jazyka a literatury, protože žáci nejsou zahlceni takovým množstvím otázek a informací. Já osobně jsem měla z českého jazyka velký strach, ale nebylo to tak těžké,“ zprostředkovala reakci jedné ze studentek obchodní akademie její zástupkyně Marcela Zlatníková. „Student má během patnácti minut mluvit o čtyřech různých tématech, takže na každé téma či úkol má natolik krátký čas, že stihne prokázat pouze povrchní znalosti. Zkoušející hlídají časové úseky 150 vteřin, 90 vteřin. Po jejich uplynutí je nutno studenta přerušit a přejít k další předepsané otázce. Přeskakovaní z tématu na téma navíc některé stresuje, protože se zkoušení nemohou plně soustředit na jednu problematiku.“

Úspěšnost respektive neúspěšnost v jednotlivých předmětech sdělil Slováckému deníku i ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště Jan Pospíšil. „Neúspěšnost v českém jazyce byla deset procent, v anglickém patnáct procent a v dějinách výtvarné kultury dvanáct procent,“ uvedl.

Na chodbách „umělecké“ školy byly slyšet spíše negativní ohlasy. Velkou kritiku schytalo zařazení ústní části před písemnou a hlavně velká byrokratická zátěž školy. Podobné ohlasy měla nová podoba zkoušky dospělosti také na Střední škole MESIT Uherské Hradiště. „U ústní části neuspělo třináct procent našich studentů,“ prozradil ředitel školy Zdeněk Hrdina s tím, že některé otázky v didaktickém testu se vůbec tohoto předmětu netýkaly a byly velmi nejednoznačné. Ostatní oslovení zástupci škol si svou statistiku nepřipravili a počkají do pátku, kdy by jim CERMAT měl zaslat oficiální výsledky státních maturit. V pondělí by pak školy měly čtvrťákům oficiálně předat vysvědčení a výsledky zkoušek.