Soubor se věnoval a stále věnuje zpracovávání folklorního a zvykoslovného materiálu západního a jižního Valašska a také Luhačovického Zálesí a východní Hané. Vedle jevištní interpretace jednotlivých tanců jsou jeho specialitou hudebně-taneční pásma (často s divadelními prvky), rekonstruující a oživující zaniklé zvykoslovné (zejména vánoční) obřady a masopustní hry. Vedle vystoupení na festivalech a slavnostech u nás i v zahraničí Kašava pořádá tematické besedy u cimbálu, výroční obchůzky, valašské bály, udržuje přátelské kontakty se soubory na Slovácku (u nás například se Světlovanem, Kunovjanem a mnohými jinými).

Do roku 1991 bylo zřizovatelem souboru JZD Podhoran Lukov, v letech 1991–97 fungoval jako občanské sdružení a v roce 1997 se stal uměleckou složkou Sdružení přátel lidové kultury Kašava.

Tvář souboru v jeho čtyřicetileté historii významně ovlivňovali choreografové a vedoucí. Vedle manželů Perůtkových to byli například manželé Věra a Jindřich Kovářů a zejména Karel Pavlištík (nedávný osmdesátník), který se souboru věnoval (víceméně neoficiálně) v době, kdy byl vyhozen za totality ze zlínského muzea a pracoval v JZD Lukov (1981 až 1987), a zejména pak v letech 1991–1996, kdy soubor vedl jako umělecký vedoucí, choreograf a režisér. On byl mimo jiné autorem programových bloků vycházejících z lidových zvyků a obřadů. Na jeho práci navazovali další vedoucí a choreografové – Veronika Jedličková, Markéta Pavlištíková, Magdalena Preiningerová, Michal Preininger, Ivana Podešvová. V současné době soubor vede Ondřej Pavlištík a Anna Macháčková.

Šíři repertoáru přiblíží názvy alespoň některých programových bloků: O práci, lásce a radosti, Dožatá, Čepení nevěsty, Vitajte na valašském bále, Na tom zlínském rynku, Už tú smrť nesem, O lásce a vojně, Vánoční hry z Vizovicka, Jihovalašští mikuláši, Chodění s Karlem, Končiny apod. Některé bloky byly spojeny s rekonstrukcemi krojů.

Samostatnou součástí Kašavy je stejnojmenná cimbálová muzika, která se k souboru připojila v roce 1977. Jejím primášem byl Antonín Bařinka, úzce s ní spolupracovali Jarmila Šuláková a Josef Laža. V roce 1992 přišla ze zlínské ZUŠ nová muzika s primášem Petrem Králem a uměleckou vedoucí Lucií Uhlíkovou. Vydala několik CD a získala v roce 2009 ocenění Foskar. Za 40 let dosáhla Kašava mnoha úspěchů a vystupovala na významných zahraničních festivalech (Anglie, Belgie, Egypt, Francie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Ukrajina).

Své jubileum si připomněla 10. dubna ve zlínském divadle. Součástí koncertu byla i výstava dokumentů a fotografií. Její reprízu uvidí návštěvníci besed u cimbálu v Lukově ve druhé polovině roku.

Miroslav Potyka