• Připravujeme novou hudební komedii Modré květy. Jedna z kolegyň si vzpomněla, jak na základní škole milovala hudební výchovu. Ale jen do chvíle, kdy učitelka zastavila na ulici maminku a svěřila se jí: „Vaše dcera svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu.“

• Jel jsem autobusem se dvěma asi sedmnáctiletými děvčaty, když jedna z nich v naprostém klidu popadla kamarádčin mobil a vyhodila jej oknem ven. „Ty ses zbláznila,“ vykřikla okradená. Druhá slečna jen suše odvětila: „Klid, jestli tě má rád, vrátí se.“ To má určitě od doktora Plzáka.

• Kamarád redaktor byl pracovně u jednoho sledovaného soudu. Po vynesení rozsudku se všichni rozešli a on jen zaslechl, jak obviněný telefonuje domů: „Dostal jsem 13 let. Státní zástupce se odvolal, že je to málo. Doufám, že si nemyslí, že jsem vrána a dožiju se 200 roků.“

• V televizi jsem sledoval starosty našeho vzkvétajícího Česka, jak se svěřují s novoročním předsevzetím. Jeden z nich pronesl nečekaně: „Prostitucí se v obci nezabýváme, protože já jsem celý den v práci a tajemníka nemáme.“ Přeji všem úsměvný týden.

Josef Kubáník