Do 31. října tam proto bude možné spatřit například tabulku psanou tajným písmem, vzácný pergamen z roku 1777 se schématem bratrstva „Zlatého růžového kříže“, lebku – symbol lidské pomíjivosti, amulety prosycené magickými kouzly, dřevěný model rakve s rosenkruciánským motivem na víku i portrét šlechtice v renesančním oděvu se zednářskými symboly. Rod Berchtoldů, který hrad vlastnil od roku 1800, uchoval ve svých sbírkách též předměty s tématikou svobodných zednářů. Existuje domněnka, že někteří Berchtoldové patřili k tomuto tajnému společenství.