„Před měsícem se jedna ze stárek podrobila operaci kolene, takže v čele chasy by dnes jít nemohla. Solidární s ní byli i další tři stárci. Dohodli se, že stárkovat budou až o hodech v příštím roce,“ objasnila členka osvětimanského zastupitelstva, tamního Klubu žen a bývalá etnografka Slováckého muzea Marie Náplavová.

Radost ne z první absence stárků v bezmála čtyřicetileté historii Osvětiman neměl ani starosta městyse Josef Bartoněk, za nímž chasa dorazila k radnici pro povolení hodů už patnáct minut po třinácté hodině.

„Mrzí mě, že stárky nemáme, ale členy chasy dobře znám a spoléhám na to, že hodové slavnosti zvládnou i bez svých vůdců,“ prohlásil starosta.

„Než hodování povolil, připil si s chasou vínem a zatančil si s krojovanými děvčaty,“ přednesl Patrik Slovák, jeden z vůdců chasy, osvětimanské hodové zákony. Ty byly sepsány a schváleny zastupitelstvem ve starostově kanceláři.

„Kdo by nedbál zákonů městyse, tož s tým sa zatraceně zatočí. Tých sedm artikul sú svaté, kdo by proti nim něco měl, ať si ide stěžovat na obecní hasičárnu ráno mezi pátú a šestú,“ řekl důrazně Slovák.

Po tanečcích kolem práva před radnicí se s ním vydala krojovaná chasa, doprovázená dechovou hudbou Nedakoňankou a stovkami lidí, na obchůzku obcí.