Hodovou chasu vedli bratři Jordánové – mladší Václav a starší Jakub. Doprovázela je, kromě krojovaných z Vések, Podolí či Sadů, i mladší stárka Laura Martišková a starší stárka Vendula Kusáková. Hody začaly už ve čtvrtek jejich zapalováním v místní hasičárně, v pátek se uskutečnila předhodová zábava s bigbítem a cimbálem. Na sobotním programu byla mše svatá, chození pro stárky, povolení hodů místostarostou Květoslavem Tichavským a noční zábava s DH Šarovec a CM Rubáš, která se protáhla do ranních hodin. V neděli odpoledne vozila chasa po dědině sud vína za doprovodu Rubáše, večer hody zakončila zábava se skupinou Pool.