Hasiči varují před nebezpečím požárů a výbuchů, které zaznamenáváme nejen s příchodem nového roku, ale prakticky i několik týdnů předem. Z pohledu bezpečnosti je nejzávažnějším problémem snadná dostupnost zábavní pyrotechniky dětem a u dospělých pak spojení konzumace alkoholu s používáním ohňostrojů.

Děti neodborně manipulují s pyrotechnikou a při jejím používání nemají přirozené zábrany. To může zapříčinit nejen zranění dětí, ale i požáry a poškození majetku. Děti používají pyrotechniku ke hrám a provokacím. Výjimkou nejsou ani takové případy jako házení zápalných náloží za oblečení nebo používání vystřelovacích světlic jako „zbraň“ při hře.

U dospělých se setkáváme s nevhodným používáním pyrotechniky ve stavu opilosti, což vede k požárům od zbloudilých raket nebo ke zraněním při odražení letící a hořící pyrotechniky. Hořící nálože mají dostatečnou teplotu k zapálení dalších hořlavých materiálů, například po vlétnutí oknem do bytu, na půdu nebo střechu domu. Známé jsou i případy poškození zaparkovaných aut.

Experimentování se zábavní pyrotechnikou vyráběnou doma nelze ani komentovat slušnými výrazy, stejně jako odpalování pyrotechniky z jiných částí těla než ruky.

Problémy se zábavní pyrotechnikou nejsou jen v oblasti jejího používání, ale začínají už při samotném nákupu. Každoročně jsou k vidění lidé nakupující toto zboží až v nepochopitelném množství, o čemž svědčí jejich přeplněné nákupní vozíky a účty za několik tisíc korun. Ve snaze ušetřit se lidé ubírají k nakupování levného stánkového zboží, které často nemá návod na použití ani není schváleno k prodeji v ČR. Ve stánkovém prodeji hrozí také větší míra poškození zboží nebo jeho navlhnutí při nevhodném způsobu skladování a prodeje.

Ivo Mitáček, mluvčí HZS Zl. kraje