Pak se odstěhoval s rodinou do Uherského Hradiště, ale do svého rodiště se rád vrací - tentokrát výstavou svých fotografií. S fotografováním se seznámil již na základní škole, později byl členem Fotoklubu při Sdruženém závodním klubu v Hradišti, kde se mohl mnohému naučit u výborných fotografů, jako byli (a jsou) např. Petr Titz, Jiří Rohel, Antonín Vlk a další. V osmdesátých a devadesátých letech se zúčastňoval každoročních tvůrčích dílen autorů Uherskohradišťska a Trenčínska pořádaných Okresním kulturním střediskem (následně Klubem kultury) Uherské Hradiště a Trenčianským osvetovým strediskom. Tady se setkával se svými vzory, s významnými autory (Taras Kuščynský, Vilém Reichmann, Zdeněk Thoma, Miloslav Stibor, Miroslav Bílek, Milan Borovička, Jan Beran, Jindřich Štreit a další), kteří bezesporu ovlivnili jeho vztah k fotografii. Nejprve fotografoval klasickými postupy, pak přešel na barvu a digitální fotoaparát. Jelikož své fotografické cesty podniká především na kole, zaměřuje se na krajinu nejbližšího okolí (Chřiby, Pomoraví), tyto fotografie tvoří základ jeho první autorské výstavy v Uherském Ostrohu. Kolekce je doplněna snímky dokumentujícími Ostroh - vedle tradičně pojednaných záznamů Petřík pořizuje i výtvarně přehodnocené foto-obrazy postavené na osobitém vidění celku i detailu a zajímavých kompozicích. Tato charakteristika platí pro celou výstavu, která bude zahájena ve středu 12. května v 17 hodin.

Miroslav Potyka