Festival se stal významnou složkou kulturně-společenského života na Slovácku a přivedl do Uh. Hradiště a dalších míst (Buchlovice, Uh. Ostroh, Strážnice) řadu zajímavých interpretů lidových muzik z naší republiky i ze zahraničí. V předchozích ročnících byly představeny známé i méně známé hudební instrumenty – dudy, píšťaly, cimbály, smyčcové strunné nástroje, lidský hlas, drnkací nástroje, některé ročníky uvedly instrumenty vymezené regiony a námětovými okruhy, např. „Ovíněné inštrumenty“, „Hudba z hor“, tradice hudeckých rodů, pastýřská hudební kultura, „Láska a vojna“, „Musica aqua“, zlidovělá duchovní píseň, „Majstré“, hudba národů a národností žijících v ČR, „Od Hradišťa města“ a loni hudební nástroje národů světa. Festival se tak stal příležitostí ozřejmovat a připomínat kořeny tradičního hudebního folkloru a srovnávat funkce a uplatnění nástrojů (i historických) v různých seskupeních. Navíc dal prostor k prezentaci mnohým cimbálovým muzikám z Hradiště a okolí.

Letošní festival zahájí v Redutě v pátek 9. 10. v 19.30 hod. pořad „Martine, Martinečku“, věnovaný letošním sedmdesátinám žijící legendy Horňácka, primáše a zpěváka Martina Hrbáče. Jubilanta, který se nesmazatelně zapsal do historie i současnosti lidové hudby na Horňácku a jehož umění obdivují u nás i za hranicemi, není třeba podrobně představovat. Účinkovat bude pochopitelně jeho horňácká cimbálová muzika se sólisty, hostem večera bude populární slovenská kapela Temperament Cimbal Orchestra, která vznikla v roce 1996.V tutéž dobu se v jarošovském pivovaru uskuteční program „Domácí aj přespolní“, v němž vystoupí polská folková skupina Orchestr sv. Mikuláše a domácí cimbálovka Včelaran.

V sobotu 10.10. v 18.00 hodin bude v Galerii Vladimíra Hrocha ve foyer Klubu kultury zahájena výstava fotografií IV. ročníku Folklorního fotosalonu. Nápad pořádat tuto výstavu v rámci festivalu vznikl v roce 2003. Klub kultury se snažil připravovat autorské výstavy s tematikou folkloru – tak se představili například výtvarníci Karel Beneš, Růžena Krčmařová, Lenka Jurečková a Moarch Miško Eveno a fotografové František Synek, Jiří Rohel, Antonín Vlk, Jaroslav Strnad, Zdeněk Zábranský, Libor Velan a Pavel Popelka. Jenže autorů zabývajících se folklorem není mnoho, a tak se v posledních letech (lichých) koná Folklorní fotosalon jako bienále. Prvního ročníku se zúčastnili Pavel Bezděčka, Miroslav Potyka, Jiří Rohel, Jaroslav Strnad, Libor Velan, Antonín Vlk a Zdeněk Zábranský. V dalších ročnících se k nim připojili např. Helena Bretfeldová, Lenka Jurečková, Stanislav Navrátil, Pavel Popelka, Jiří Jurča, Radovan Chvíla a další. A určitě se s některými z nich setkáme i na IV. ročníku.

„Galaprogram festivalu má název Hudba Visegrádu a od 19.30 se ve velkém sále Klubu kultury představí Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče a Lidová hudba z Třemošné z České republiky, Temperament Cimbal Orchestra ze Slovenska, Orkiestra św. Mikolaja z Polska a Cimbaliband z Maďarska. Uvádět bude tradičně Jan Rokyta a před programem bude udělena cena Vinařská obec roku. Po skončení programu proběhne beseda u cimbálu,“ sdělil autor programu a hlavní organizátor festivalu Jan Maděrič z pořádajícího Klubu kultury.

Neděli zahájí v 10 hodin na zámku v Uh. Ostrohu pořad „Matiné na zámku“, v němž účinkují Cimbaliband, Lidová hudba z Třemošné, Mladá dudácká muzika ze Strakonic, cimbálová muzika Pramínky ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivnice a Ľudová hudba ZUŠ z Michalovců. Kyvadlová doprava je zajišťována od Klubu kultury v Uh. Hradišti od 9.30 hodin. Festival zakončí ve 14.30 „Listování hudebními archivy“ Jaromíra Nečase a Jiřího Plocka, které proběhne v podkroví Reduty. Festival hudebních nástrojů lidových muzik pořádá Klub kultury Uh. Hradiště ve spolupráci s městy Uh. Hradiště a Uh. Ostroh, Národním ústavem lidové kultury Strážnice a za podpory Zlínského kraje, nadace Děti – kultura – sport a Odborového svazu pracovníků kulturních zařízení Praha.

Miroslav Potyka