Kapacita domova bude snížena ze stávajících 220 na 170 lůžek, zbylá padesátka se přesune právě na speciální část, které se stane jediným svého druhu v uherskohradišťském okrese. „Hlavním důvodem schváleného opatření je nutnost řešení situace stávajících uživatelů služby typu domovy pro seniory a vzrůstající poptávka po službě typu domova se zvláštním režimem,“ objasnila jedna z krajských radních, kteří změnu odhlasovali, Taťána Nersesjan.
Služba domovů se zvláštním režimem bude poskytována ve stavebně a dispozičně upravených prostorech odpovídajících vzniklým potřebám a poptávce veřejnosti po sociální službě tohoto typu. „Oddělení bude disponovat specifickým vybavením pokojů. Jeho obyvatelé využijí polohovací postele, speciální noční stolky i přivolávací systém pro případ obtíží,“ prozradila projektová manažerka Leona Foltýnová.

Klientům buchlovického sociálního zařízení se jistě bude hodit i upravená vana a jídelna či zahrada s pergolou.

Náklady na vybudování nového buchlovického oddělení se pohybují kolem 8,6 milionu korun. Pětaosmdesát procent uhradí Norské fondy, což jsou finanční mechanismy evropského hospodářského prostoru. Zbylých patnáct procent zaplatí rozpočet zaplatí příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště, pod niž buchlovický domov seniorů spadá.

„Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Z těchto důvodů snížení soběstačnosti vyžadují klienti pravidelnou pomoc jiné osoby, a také proto je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben režim jejich specifickým potřebám,“ objasnil funkci zařízení podobných tomu buchlovickému mluvčí Zlínského kraje Milan Plesar.