Cílem akce bylo představit veřejnosti činnost Charity a informovat o širokém spektru poskytovaných služeb pro všechny, kteří potřebují pomoc.

„Oslava Dne Charity v Horním Němčí začala mší svatou obětovanou za charitní dílo v místním kostele sv. Petra a Pavla a sloužil ji Ladislav Švirák. Poté byl přichystán program v místním kulturním domě, který do podzimních barev nazdobili členové Klubu důchodců Javořina,“ uvedla vedoucí Charitního domu sv. Václava v Horním Němčí Zdeňka Slabá.

V programu vystoupila celkově asi padesátka krojovaných z místního folklorního kroužku Hopsák, a to od nejmenších po dospělé. V závěru pak zahráli i Tamburáši ze Strání, jejichž věkový průměr se pohybuje kolem hranice osmdesáti let.

Mezi jednotlivými vystoupeními přišla na řadu prezentace činnosti Oblastní charity Uherský Brod, pod niž hornoněmečské zařízení spadá. „Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby ve svěřeném uherskobrodském děkanátu, lidem v těžké životní situaci, a to na principech křesťanské lásky.

Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť. Charitní zařízení představují například domy s pečovatelskou službou nebo domy pro seniory.

Oblastní charita Uherský Brod patří se svými sto dvaceti zaměstnanci mezi největší poskytovatele sociálních služeb v regionu. Charitním patronem je sv. Vincenc z Pauly /1576-1660/. Ten je považován za zakladatele organizované charity a byl prohlášen za patrona všech katolických charitativních sdružení. Jeho svátek si pracovníci Charity každoročně připomínají 27. září.