S tímto mohu obecně souhlasit jen v případech, kdy je fakturováno více, než bylo dohodnuto, či s dřívější splatností. Očekávat automatické upozornění i na chybu v něčem složitějším, například v daňové problematice, by bylo naivní. Váš velký odběratel sice pravděpodobně má úctyhodný tým odborníků, ale ne vždy se k nim vaše faktura dostane včas a někdy ani není vůle rychle dodavateli poradit. S tím jsem se setkal několikrát. Naposledy u klienta, který se díky šlendriánu u svého odběratele, mamutího podniku, málem dostal do velkého problému. Klient pracoval na stavbě v zahraničí. Z hlediska DPH je místem plnění ta země EU, kde se nemovitost nachází. Několik let se fakturovalo správně, to jest v zahraniční pobočce odběratele v zemi, kde se nacházela stavba. Tam byla pobočka registrována jako plátce tamního DPH. Klient fakturoval bez DPH a jednalo se o správný postup. Loni ale jeden z managerů odběratele požádal, aby se za totéž fakturovalo přímo české společnosti, tedy ne již zahraniční pobočce. Fakturovalo se pak s českou DPH. Když jsem si toho všiml, bylo mi řečeno, že to musí být správně, protože takto fakturují čtvrt roku a český odběratel, obrovský podnik, nic nenamítá. Volal jsem odběrateli a bylo mi potvrzeno, že se jednalo o chybný postup. Můj klient měl fakturovat zahraniční pobočce a jsou si vědomi toho, že klientovi vznikl problém – pokud fakturoval české společnosti, měl se registrovat k DPH v zahraničí a odvádět tamní DPH. Českou DPH platil zbytečně. Ale neozvali se.

Lubomír Kuchař

Podrobnosti o daňovém poradenství získáte na www.nizke–dane.cz