Festival má velkou tradici, první ročník se konal v roce 1953, letos proběhl již čtrnáctý ročník a zúčastnilo se ho přes devět set účinkujících ze třiceti zemí a více než sto šedesát tisíc diváků. Letošním tématem byla Afrika, africké tance, brazilská samba a portugalské fado.

Hlavní festivalové programy probíhaly každý večer současně na třech místech v Brunssumu, součástí byly také workshopy s výukou tanců, folklorní markety, průvody městem a řada doprovodných vystoupení. Hlavní nedělní průvod trval šest hodin, navštívilo ho kolem čtyřiceti tisíc diváků a nabídl velkolepou podívanou natáčenou holandskou televizí.

Světlovánek se všech těchto aktivit účastnil, tancoval a zpíval v ulicích Brunssumu, po zásluze sklízel potlesky na tanečním parketu v Brunnahal, učil tancovat nejen dospělé, ale také postižené děti, které se přišly na vystoupení podívat. Pod vlajkou České republiky na prodejním jarmarku prezentoval naši kulturu a připojil také malou ochutnávku moravských vín a tradiční slovácké slivovice.

Byl zapojen i do projektu Dny evropské kultury, kde se diskutovalo o problémech států Evropské unie, a členové souboru si mohli vyzkoušet znalost anglického jazyka.

V průběhu deseti festivalových dnů byl i dostatek prostoru prohlédnout si nedaleký Maastricht, Sittard a místní Brunssum, ale též podniknout delší výlet do hlavní města. Určitě nezapomenutelná byla prohlídka vesničky Zaanse Schans u Amsterdamu se skanzenem s typickými větrnými mlýny a původními dílnami na výrobu dřeváků a sýrů.

Pořádající město a jeho okolí se aktivně zapojovalo do večerní zábavné „dancing show“, kdy probíhala již neformální setkání účastníků festivalu se spoustou tance a skvělé zábavy.

A jak už to bývá, každá taková akce má své vyvrcholení, bylo to závěrečné defilé všech účinkujících a velkolepý ohňostroj. Světlovánek přispěl svými výkony a přístupem k vystoupením ke skvělé atmosféře tohoto světového folklorního festivalu.

Miroslav Potyka