Doprovázela jej skupina šermířů z kroužku Memento morietur, studentů z velehradského gymnázia, se svojí vychovatelkou a vedoucí Lucií Škařupovou.

„Velké podpory a pomoci při vedení šermířského kroužku se mně dostává od přátel Petra Šilhána a Karla Buriana, kteří za námi na Velehrad dojíždějí z Prahy a Troubek u Přerova,“ svěřuje se vedoucí mladých šermířů z gymnázia, která se šermu věnuje deset let.

Na severním nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, u kostelíku Cyrilka, se začala v podání mladých šermířů odvíjet scénka ze života světce Martina, který byl původem z provinční Panonie a jako důstojník římské jízdy působil v Galii. Protože byl věřícím, ale dosud nepokřtěným křesťanem, zachovala se o něm pověst, že když jednou v zimě projížděl městem, spatřil u jednoho domu spoře oděného žebráka.

„Protože neměl u sebe nic, čím by ho podaroval, prokáže svou lásku k chudým rozdělením se o svůj plášť a odvážně osvobodí žebráka z rukou vojáků. Následně odmítne vzít peníze za účast v boji, je vysmíván, avšak svou sílu ukáže odvahou jít v čele vojska s křížem. Protivník se vzdává bez boje,“ popsala stručně scénku, jejíž vítězství se odvíjelo v moci kříže, Lucie Škařupová.

Poté si mohli návštěvníci akce prohlédnout a vyzkoušet zbraně mladých šermířů. Kluci a holky ochutnávali perníčky a hráli s šermíři různé hry. „Snad se z toho dnešního příjezdu sv. Martina stane na Velehradě krásná tradice, při níž se budou setkávat děti i jejich rodiče,“ nechali se slyšet obyvatelé domova Vincentinum .

K hodnocení vín zasedli degustátoři v sále Velehradského domu svatých Cyrila a Metoděje.
Degustace mešních a košer vín odemkla bránu k Cisterciácké pečeti