V ní mohli po dvou letech strávit hezké chvíle při IV. slováckém koštu slivovice aneb Superkoštu s udílením prestižního ocenění Šampion Slovácka. Reduta byla naplněná vůní řetízkující slivovice, dobrou náladou a skvělou přátelskou atmosférou při cimbálové muzice Jaroslava Čecha.

„Po dvou letech se scházíme v Redutě na výjimečné slavnostní akci, ojedinělé v republice. Dnes na ní můžeme ochutnat 124 nejlepších vzorků tradičního destilátu Slovácka, které se umístily na prvních třech místech v obcích a městech na území slovácké národopisné oblasti, ale také udělit ocenění majitelům třech nejlepších slivovic,“ uvedl za pořadatele akce Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea a viceprezident Společnosti přátel slivovice České republiky. Spolupořadatelem Superkoštu je také Klub kultury Uherské Hradiště.

K hodnocení vín zasedli degustátoři v sále Velehradského domu svatých Cyrila a Metoděje.
Degustace mešních a košer vín odemkla bránu k Cisterciácké pečeti

„Superkošt je jakýmsi neoficiálním mistrovstvím světa o nejlepší slivovici. Ve světě totiž podobná soutěž neexistuje,“ snaží se přesvědčit Josef Niesner, viceprezident Společnosti přátel slivovice ČR. Netajil se tím, že degustace 26. října, se nesla v duchu nové architektury.  Rozhodujícím činitelem celého procesu byli zkušení, odborně zdatní a ostřílení degustátoři, kteří byli ochotni vzít na sebe obrovskou odpovědnost s patřičným sebevědomím.

Ze čtyřkolové degustace 124 vzorků slivovic nakonec vzešla trojice nejlepších, které kralovala duranciovice ročníku 2015 od Salašana Josefa Niesnera. Na druhém místě byla slivovice z trnek a durancií, ročník 2016, od Josefa Chramcova ze Zlechova, třetí skončila loňská duranciovice Jiřího Němečka z Nedakonic.

„Obhájil jsem prvenství z minulého ročníku. Pro mne je to mimořádná událost. Obrovský úspěch a pocta. Nevím, zda se to dá někdy zopakovat. Ale přiznám se, že již nyní mám nutkání se připravit na hattrick v roce 2020, kdy se uskuteční V. ročník slováckého koštu slivovice,“ svěřil se s pousmáním Josef Niesner. Letošním vítězstvím se totiž nominoval na další ročník soutěže, a proto nemusí po dobu dvou let své vzorky na žádném koštu vystavovat.

„V roce 2016 jsem vyhrál se slivovicí z durancií, ročníku 2014. Na koštu jsem tehdy prohlásil, že vzhledem k mému aktuálnímu zdravotnímu stavu jsem do tvorby této slivovice dal vše, neboť nevím, zda se zúčastním dalšího slováckého koštu. A vidíte, zúčastnil jsem se. Obhájil jsem! Durancie ročníku 2015 je o třídu lepší než ta z roku 2014,“ dodal Josef Niesner.