výročí Bitvy tří císařů se zrodil na setkání spisovatelů KALFu (Klub autorů literatury faktu) v Letohradě nápad, že téma války by se dalo přiblížit i dětem základních a středních škol literární či výtvarnou formou ve vlastním pojetí.

A tak se z nápadu stala postupem času již tradiční literární a výtvarná soutěž, které se účastní pod záštitou Historického muzea ve Slavkově a KALFu ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou a Vojenskou akademií ve Vyškově stále více dětí a studentů základních a středních škol z Jihomoravského a Zlínského kraje. Nejlepší práce zaslané z jednotlivých škol vyhodnocuje zcela anonymně velmi odborná porota zástupců KALFu, Čs. obce legionářské a tisku, v čele s dr. Janem Kuxem a za Hradišťsko i s Jiřím Jilíkem. Již druhým rokem se do této soutěže zapojili také studenti uherskohradišťského gymnázia a již druhým rokem si odvezli vavříny. Na téma Války – neválky mohli studenti reagovat podle vlastního uvážení, a tak bylo napsáno přes 150 prací, z nichž profesorky Polišenská a Poláková vyhodnotily nejlepších 28 a poslaly je společně s 8 plakáty do Slavkova. V pátek 24. dubna 2009 odjelo 12 studentů gymnázia do slavnostně připraveného historického sálu slavkovského zámku na vyhlášení vítězů.

V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 15 základních a středních škol. Celkem bylo hodnoceno 154 literárních a 18 výtvarných prací, které byly rozděleny a vyhodnoceny podle věkové kategorie na ZŠ a SŠ. V kategorii SŠ byly v próze určeny v každém pořadí vždy dvě práce. Diplom a celou řadu knih za třetí místo si odvezla Johanka Babrnáková a Filip Hubáček, za druhé Lenka Příleská a za první místo žákyně prvního ročníku Kateřina Matoušková, která se stala absolutní vítězkou a svoji práci před zaplněným sálem přečetla. V poezii první místo uděleno nebylo, avšak jako jediná 2. místo obsadila Zuzana Kočí. Čestné uznání si dále odvezly Andrea Čožíková, Markéta Danielová, Anna Koukalová a Kristýna Marková. A aby toho nebylo málo, tak si naši studenti odnesli i hlavní cenu za výtvarnou soutěž. S plakátem Napoleonova anabáze oslnily porotu Klára Bartošíková a Eliška Bačová a druhé místo si odnesla Jana Horáková.

Co napsat na závěr? Veni, vidi, vici. Blahopřejeme.

(pol)