„Recesistickou část letošní štěpánské jsme totiž naladili na entomologické téma,“ uvedl vedoucí Kunovjanu a moderátor tradičního večera David Pavlíček. „Vítejte na už dvacáté štěpánské,“ odstartoval folklorně zábavný večer Pavlíček.

V první – vánoční – části se zaplněnému sálu Klubu kultury představila nejen cimbálová muzika Kunovjan se svou taneční složkou, ale také hosté programu, kterým byl národopisný soubor Břeclavan. Sálem zaznělo pásmo koled a tanečníci se představili třeba v rolích nefalšovaných valašských ovčáků a celého stáda oveček.

Během druhé části programu už šly stranou veškeré oficiality a plac patřil beruškám, mouchám, světluškám a veškeré jiné havěti, která sršela vtipem směrem do obecenstva, ale především do řad vlastních. „Chceme si z hmyzu vzít to, co nám pomůže přežít sebe sama,“ vysvětloval trochu filosoficky, ale s úsměvem na rtech, téma letošní štěpánské Pavlíček s tím, že večer však patří hlavně tanci a zábavě.